Ugrs a tartalomhoz

 

A vidékiesség vonzásában: a nagyvárosi agglomerációk láthatatlan turizmusa Magyarországon

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/73975/
Archvum: MTA Knyvtr
Gyjtemny: Status = PublishedType = Article
Cm:
A vidékiesség vonzásában: a nagyvárosi agglomerációk láthatatlan turizmusa Magyarországon
Ltrehoz:
Michalkó, Gábor
Balizs, Dániel
Kiss, Éva
Faragóné Huszár, Szilvia
Sik, András
Karácsonyi, Dávid
Kiad:
MTA Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete
Dtum:
2017
Tma:
GF1 Settlement geography / településföldrajz
GV Recreation Leisure / szabadidő, szórakozás
HD21 Regional economics / regionális gazdaság
Tartalmi lers:
A nagyvárosi agglomerációk turisztikai szerepkörének értékelésére vállalkozó tanulmány a vizsgálatba vont térségek üdülőfunkcióját és szálláshelyigényes vendégforgalmát elemezve tárja fel az úgynevezett láthatatlan turizmusban érintett települések körét. Egyrészt a 2001. évi népszámlálás és a TeIR (2002–2014) adataiból kiindulva lehatárolja a különböző mértékű üdülőfunkcióval rendelkező településállományt, majd megvizsgálja az egyes agglomerációk turisztikai keresletében és kínálatában jelentkező disszonanciákat. Az üdülőállományra és a turisztikai piacra vonatkozó adatbázisok összevetése alapján megállapítható, hogy a pécsi és a miskolci agglomerációban szoros összefüggés van az üdülésben és a turizmusban érintett települések vonatkozásában, előbbiben Orfű, utóbbiban Bükkszentkereszt képviseli a konvencionális (regisztrált szálláshelyeket igénybe vevő) és a láthatatlan (a szálláshelystatisztikai adatgyűjtés körén kívül eső) turizmus szimbiózisának színterét. Amíg sem a győri, sem a budapesti agglomerációban nem találkozhatunk ilyen markánsan szembeötlő átfedéssel, addig a fővárost övező térségben Szentendrét a láthatatlan turizmus archetípusaként sikerült azonosítani. Szentendre esetében a regisztrált szálláshelyek mértéke, valamint az üdülőingatlanok számának jelentős volumene pedig együttesen felveti a szálláshely-statisztikai adatgyűjtés körén kívüli forgalom jelenlétét. Amíg a jelentős, 24 óránál rövidebb idejű kirándulóforgalmat generáló vonzerők elvétve befolyásolják az üdülőövezetek létrejöttét, addig a nagyvárosi agglomerációk természetközeli, különösen vízparti élményeket kínáló térszínei válnak a vidékies miliőre építő második otthonok melegágyaivá.
Nyelv:
magyar
Tpus:
Article
PeerReviewed
info:eu-repo/semantics/article
Formtum:
text
Azonost:
Michalkó, Gábor and Balizs, Dániel and Kiss, Éva and Faragóné Huszár, Szilvia and Sik, András and Karácsonyi, Dávid (2017) A vidékiesség vonzásában: a nagyvárosi agglomerációk láthatatlan turizmusa Magyarországon. Tér és Társadalom, 31 (3). pp. 44-61. ISSN 2062-9923
Kapcsolat:
https://doi.org/10.17649/TET.31.3.2853
doi: 10.17649/TET.31.3.2853
Ltrehoz:
cc_by_nc_nd