Ugrs a tartalomhoz

 

A hazai műkereskedelem tipológiája és térbeli jellegzetességei Budapest példáján = Typology and spatial characteristics of the Hungarian art market - The example of Budapest

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/73579/
Archvum: MTA Knyvtr
Gyjtemny: Status = Published

Type = Article
Cm:
A hazai műkereskedelem tipológiája és térbeli jellegzetességei Budapest példáján = Typology and spatial characteristics of the Hungarian art market - The example of Budapest
Ltrehoz:
Várnai, Ibolya
Kiad:
MTA Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete
Dtum:
2017
Tma:
HF Commerce / kereskedelem
Tartalmi lers:
A műkereskedelem hazánkban mindmáig a kiskereskedelem kevésbé feltárt szegmensei közé tartozik. Ugyanakkor a téma aktualitását igazolja, hogy bizonyos társadalmi rétegek jelentős összegeket fordítanak műtárgyak vásárlására és fektetik be felhalmozott jövedelmük egy részét antik és kortárs vagyontárgyakba. A műtárgypiacon számos galéria, aukciósház és régiségbolt jelenik meg, és az antikváriumok is fontos résztvevőknek tekinthetők.
Jelen tanulmány célja a budapesti műkereskedelem klasszifikációja és térbeli sajátosságainak bemutatása. A primer adatgyűjtésre épülő kutatás a fővárosi műkereskedéseket vizsgálja, saját terepi megfigyelésekkel és félig strukturált interjúk elkészítésével. Az üzletek és kereskedőházak elhelyezkedésének megjelenítése és elemzése térinformatikai szoftver alkalmazásával történt.
A műtárgypiac szereplői különböző típusokba sorolhatóak a profil, az értékesítés helye, az árpolitika és a kínálat alapján. Megfigyelhető, hogy a galériák és aukciósházak Budapest legelegánsabb hagyományos bevásárlónegyedében helyezkednek el, a másodlagos bevásárlózóna jellemzően az antikváriumoknak és a régiségboltoknak ad otthont. Az egyes típusok térbeli elkülönülése számos tényezővel magyarázható: a bérleti díjak nagyságával, történeti előzményekkel, agglomerációs előnyökkel.
Nyelv:
magyar
Tpus:
Article
PeerReviewed
info:eu-repo/semantics/article
Formtum:
text
Azonost:
Várnai, Ibolya (2017) A hazai műkereskedelem tipológiája és térbeli jellegzetességei Budapest példáján = Typology and spatial characteristics of the Hungarian art market - The example of Budapest. Tér és Társadalom, 31 (2). pp. 104-119. ISSN 2062-9923
Kapcsolat:
https://doi.org/10.17649/TET.31.2.2769
doi: 10.17649/TET.31.2.2769
Ltrehoz:
cc_by_nc_nd