Ugrs a tartalomhoz

 

Fénykeresők : Felvilágosult társaságok, irodalom és tudomány Közép-Európában : Kommentált forrásgyűjtemény a Magyar Nemzeti Múzeum kamarakiállításához 2017. október = Lichtsucher: Aufgeklärte Sozietäten, Literatur und Wissenschaft in Mitteleuropa : Kommentierte Quellensammlung zur Kabinettausstellung des Ungarischen Nationalmuseums, Oktober 2017

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/70928/
Archvum: MTA Knyvtr
Gyjtemny: Status = Published

Type = Book
Cm:
Fénykeresők : Felvilágosult társaságok, irodalom és tudomány Közép-Európában : Kommentált forrásgyűjtemény a Magyar Nemzeti Múzeum kamarakiállításához 2017. október = Lichtsucher: Aufgeklärte Sozietäten, Literatur und Wissenschaft in Mitteleuropa : Kommentierte Quellensammlung zur Kabinettausstellung des Ungarischen Nationalmuseums, Oktober 2017
Ltrehoz:
Csörsz, Rumen István
Hegedüs, Béla
Kiss, Margit
Lengyel, Réka
Tüskés, Gábor
Kiad:
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete, Magyar Nemzeti Múzeum
Dtum:
2017
Tma:
AS Academies and learned societies (General) / akadémiák, tud. társaságok
CB History of civilization / művelődéstörténet
DN1 Hungary / Magyarország
HS Societies secret benevolent etc / szociális szervezetek, mozgalmak, egyesületek
PH04 Hungarian language and literature / magyar nyelv és irodalom
Tartalmi lers:
Az utóbbi évtizedek nemzetközi felvilágosodás-kutatásának egyik jelentős felismerése, hogy a
18. századi tudós társaságok, irodalom- és nyelvápoló egyesülések, olvasókörök, gazdasági és patrióta
egyesületek, szabadkőműves páholyok hatékonyan szolgálták a reformeszmék terjedését, ösztönözték
az irodalom és a tudományok fejlődését, hozzájárultak a társadalmi és politikai modernizációhoz,
előkészítették a polgárosodás folyamatát, és felerősítették a nemzeti függetlenségre irányuló törekvéseket.
Nem elhanyagolható szerepet játszottak számos író, költő és tudós munkásságában, a műgyűjtő tevékenység
fokozódásában és a múzeumi gyűjtemények kialakulásában. A felvilágosult társaságok hálózata minőségileg
új kommunikációs szerkezetet hozott létre, mely átfogta a társadalom több rétegét, és elősegítette a
rendi társadalomszerkezet felbomlását. A társasági mozgalom egyik sajátos formájaként a szabadkőműves páholyok elősegítették az országhatárokon átnyúló értelmiségi együttműködést, s exkluzivitásra törekvő művelődéseszményük hatott a kor új irodalmi programjainak kialakulására.
Nyelv:
magyar
Tpus:
Book
PeerReviewed
info:eu-repo/semantics/book
Formtum:
text
Azonost:
Csörsz, Rumen István and Hegedüs, Béla and Kiss, Margit and Lengyel, Réka and Tüskés, Gábor (2017) Fénykeresők : Felvilágosult társaságok, irodalom és tudomány Közép-Európában : Kommentált forrásgyűjtemény a Magyar Nemzeti Múzeum kamarakiállításához 2017. október = Lichtsucher: Aufgeklärte Sozietäten, Literatur und Wissenschaft in Mitteleuropa : Kommentierte Quellensammlung zur Kabinettausstellung des Ungarischen Nationalmuseums, Oktober 2017. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest. ISBN 978-615-5478-36-9
Kapcsolat: