Ugrs a tartalomhoz

 

Palágyi Menyhért a gondolkodás történetében és jelenében

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/67115/
Archvum: MTA Knyvtr
Gyjtemny: Status = In Press


Type = Book Section
Cm:
Palágyi Menyhért a gondolkodás történetében és jelenében
Ltrehoz:
Székely, László
Kiad:
Gondolat Kiadó
Dtum:
2017-10-16
Tma:
BA Epistemology / ismeretelmélet
BD2 Philosophy of nature / természetfilozófia
BD3 Philosophy of mind and spirit / szellem filozófiája
BD31 Philosophy of cultura / kultúra filozófiája
HN1 Social problems / társadalmi-szociális problémák
HX Socialism. Communism. Anarchism / szocializmus, kommunizmus, anarchizmus
Tartalmi lers:
Miután a tanulmány röviden ismerteti Palágyi filozófiájának németországi recepcióját, és jelzi, hogy gondolatai számos területen ma is aktuálisak és alkalmazhatóak, az alábbi nagy témakörökbe csoportosítva tekinti át a magyar gondolkodó filozófiai munkásságát: Palágyi neovitalista ismeretelmélete és antropológiája; az érzet és tudat viszonya, a tudati tevékenység szakaszos jellege; Palágyi észleléselmélete és antropológiája, különös tekintettel a fantáziára és a „tapintás általi látás”-ra; a tér és az idő Palágyi-féle elmélete, a relativitás elmélete és a „világmechanika” programja; Palágyi mint társadalomfilozófus a nemzeti gondolat filozófiájáról, a szociális gondolatról, a polgári baloldaliságról és az európai identitásról. A tanulmány végén a szerző arra hívja föl a figyelmet, hogy három területen is érdemes volna Palágyi eszméi alapján kutatóintézetet létrehozni: az ismeretelmélet és a megismeréstudomány területén észlelés- és fantáziaelméletére valamint a tapintás általi „vak” látás koncepciójára alapozva; az európai kultúra és identitás témakörében az európai népek rendszerére és az európai kultúra közös ókori gyökereire vonatkozó elmélete alapján; végül a francia forradalom kettős természetére vonatkozó elképzelését követve, e forradalom újraértékelésének és a szociális igazság polgári keretek közötti megalapozásának érdekében. Filozófiája frissességét tanúsítja, hogy kibillent bennünket mind a hétköznapi, mind a tudományos világ mindennapiságának természetességéből és megszokottságából, ugyanúgy, mint a XX. század során standardizálódott nagy filozófiák valamikor friss, de mára olykor élettelenné váló formuláiból, s lehetővé teszi olyan problémák meglátását, illetve olyan régi kérdések újrafogalmazását, amelyeket e megszokottság és standardizálódás egyébként elfed előlünk.
Nyelv:
magyar
Tpus:
Book Section
PeerReviewed
info:eu-repo/semantics/bookPart
Formtum:
text
Azonost:
Székely, László (2017) Palágyi Menyhért a gondolkodás történetében és jelenében. In: Észlelés és fantázia: Palágyi Menyhért írásaiból. Gondolat Kiadó, Budapest. (In Press)
Kapcsolat: