Ugrs a tartalomhoz

 

NÉPESSÉGSZERKEZET ÉS NEMZETISÉG. AZ ERDÉLYI MAGYAROK DEMOGRÁFIAI KÉPE A 2002. ÉS 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁSOK TÜKRÉBEN

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/65055/
Archvum: MTA Knyvtr
Gyjtemny: Status = Published

Type = Book
Cm:
NÉPESSÉGSZERKEZET ÉS NEMZETISÉG. AZ ERDÉLYI MAGYAROK DEMOGRÁFIAI KÉPE A 2002. ÉS 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁSOK TÜKRÉBEN
Ltrehoz:
Veres, Valér
Kiad:
Kolozsvári Egyetemi Kiadó
Dtum:
2015
Tma:
HM2 Social structure / társadalmi szerkezet
Tartalmi lers:
A könyvben a 2011. évi népszámlálás eredményeinek ismertetésére tesszük a nagyobb
hangsúlyt, elsősorban, mert ennek van aktualitása, így a közzétett adatok és feldolgozások
legnagyobb része először lát napvilágot. Másrészt, a 2002. évi népszámlálások eredményeiből
már számos kiadvány jelent meg, lásd Kiss (szerk., 2004), Veres (2006), Csata–
Kiss (2007), Papp (2008), Kiss (2010), Benedek (szerk., 2011), Csata–Salat–Péntek et al.
(2010), Rotariu–Voineagu (szerk., 2012) munkáit.
Módszertani szempontból a könyv minden fejezete egy népességszerkezeti aspektust
vagy demográfi ai, népesedési eseményt vizsgál, elsősorban demográfi ai és népességstatisztikai
mutatók alapján. Nagy hangsúly került az összehasonlító szempontra és a kontextualizálásra.
A jelenségeket először az országos szinten vizsgáljuk, és a 2002–2011 közötti
időszakban megfi gyelt változások, trendek feltárását céloztuk meg. Fontosnak tartjuk,
hogy ezeket a trendeket behelyezzük a nemzetközi tudományosság és az európai
tendenciák kontextusába, anélkül, hogy terjedelmi okokból a nemzetközi trendeket átfogóan
ismertetnénk. Az országos trendeket követően megnézzük, hogy e jelenségeknek,
folyamatoknak milyen nemzetiségi sajátosságai vannak. Ezt követően megvizsgáljuk a
magyar nemzetiségű népesség fő jellemzőit és sajátosságait Erdélyben. A fejezetekben
elemzett témákat megvizsgáljuk regionálisan, fejlesztési régiók szerint és megyénként is,
ebben az esetben főleg a 2011. évi adatokra helyezzük a hangsúlyt, terjedelmi és aktualitási
okokból. Továbbá, terjedelmi korlátok miatt, nem minden 2011. évi népszámlálási
adat, rétegződési vagy demográfi ai mutató mentén tudtuk a regionális vagy megyei tendenciákat
is megvizsgálni. Esetenként, vagy a regionális, vagy a megyei szintű elemzéstől
eltekintettünk, a redundanciát elkerülendő, vagy amikor a regionális átlagok elfedték az
eltéréseket, csupán a megyei tendenciák voltak relevánsak. Egyes jelenségek jobb időbeli
elhelyezéséhez az 1992. évi népszámlálási adatokat is felhasználtuk.
Nyelv:
magyar
Tpus:
Book
PeerReviewed
info:eu-repo/semantics/book
Formtum:
text
Azonost:
Veres, Valér (2015) NÉPESSÉGSZERKEZET ÉS NEMZETISÉG. AZ ERDÉLYI MAGYAROK DEMOGRÁFIAI KÉPE A 2002. ÉS 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁSOK TÜKRÉBEN. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár. ISBN ISBN 978-973-595-800-8
Kapcsolat:
Ltrehoz:
cc_by_nc_nd