Ugrs a tartalomhoz

 

"A királyhűség jól bevált útján…”

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/37321/
Archvum: MTA Knyvtr
Gyjtemny: Status = PublishedType = Book
Cm:
"A királyhűség jól bevált útján…”
Kzremkd:
Glässer, Norbert
Zima, András
Nagyillés, Anikó
Kiad:
MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport; SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék
Dtum:
2016
Tma:
CB History of civilization / művelődéstörténet
DB1 Austro-Hungarian Monarchy / Osztrák-Magyar Monarchia
DN Middle Europe / Közép-Európa
Tartalmi lers:
A kötetben „akadémiai kutatóműhelyek, egyetemek, hazai és határon túli múzeumok munkatársai idézték fel
egy közép-európai birodalom utolsó évtizedeinek korát. Egy olyan kulturálisan, felekezetileg és
etnikailag sokszínű egység társadalmi kérdéseivel foglalkoztak, amelynek Közép-Európa egységes
arculatát, modern világunknak pedig főbb pilléreit köszönhetjük ebben a térségben. Ez a birodalom
azonban az első világháború küszöbére válsághelyzetbe került, az egységesítő erők mellett egyre inkább
éreztették hatásukat a szétfeszítő tendenciák. Utóbbiak kibontakozását az első világháború történelmi
eseményei segítették elő. […] Ebből a szempontból a kötet anyaga tanulságokkal szolgálhat a párhuzamos
lojalitások, különböző nemzetkoncepciók, szimbolikus megfogalmazások, közösségi rítusok és kulturális
hagyományok, azaz a Monarchia utolsó évtizedeiben működő összetartó és szétfeszítő jelenségek
tekintetében. […] A konferencia kötete eltérő diszciplináris és kutatói megvilágításokban múltunk egy
fontos periódusát segít megismerni, ami azért fontos, mert – édesapám gondolatát idézve – jövőnk
dolgaiban eligazodni csak a jelenünkhöz vezető út és a múlt alapos ismeretének birtokában tudunk.”
Habsburg György
A kötet szerzői az SZTE-BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, az MTA-SZTE Vallási
Kultúrakutató Csoport (03 217) és Országos Rabbiképző–Zsidó Egyetem – mint szervező intézmények mellett
– az MTA Zenetudományi, Politikatudományi, Történettudományi és Néprajztudományi Intézetéből, a
Habsburg Történeti Intézetből, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemről, a Magyarországi Mindszenty
Alapítványtól, a Zentai Múzeumból, valamint a magyarországi történelemtudományi és néprajzi doktori
iskolákból származó kutatási eredményeikkel színesítették kötetünket.
Nyelv:
angol
angol
Tpus:
Book
NonPeerReviewed
info:eu-repo/semantics/book
Formtum:
text
text
Azonost:
Glässer, Norbert and Zima, András and Nagyillés, Anikó, eds. (2016) "A királyhűség jól bevált útján…”. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár, 25 (54). MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport; SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged. ISBN 978-963-306-491-7
Kapcsolat:
MTMT:3090034