Ugrs a tartalomhoz

 

A társadalmi struktúra fogalmának értelmezései. II. rész

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/35256/
Archvum: MTA Knyvtr
Gyjtemny: Status = Published


Type = Article
Cm:
A társadalmi struktúra fogalmának értelmezései. II. rész
Ltrehoz:
Farkas, Zoltán
Kiad:
Magyar Kommunikációtudományi Társaság
Dtum:
2016-05-01
Tma:
HM Sociology / társadalomkutatás
HM2 Social structure / társadalmi szerkezet
Tartalmi lers:
Ez a tanulmány – két nagyobb részben – a társadalmi struktúra fogalmának a szociológiai irodalomban kialakult jellemző értelmezéseivel és főbb értelmezési problémáival foglalkozik. A fő szociológiai szemléletmódokhoz kapcsolódóan megkülönböztetjük a társadalmi struktúra fogalmának strukturalista vagy kategoriális, normativista, fenomenalista, kognitív és hálózatelméleti értelmezését. Rávilágítunk e felfogások jellemző vonásaira és főbb problémáira; valamint kitérünk azokra a felfogásokra is, amelyek szerint a hagyományos osztályelméleti felfogás idejétmúltnak tekinthető. A tanulmány első részében, amely a folyóirat 2015/2. számában jelent meg, a strukturalista vagy kategoriális struktúrafelfogással foglalkoztunk; a tanulmány második részében az említett további felfogásokat tárgyaljuk
Nyelv:
magyar
Tpus:
Article
PeerReviewed
info:eu-repo/semantics/article
Formtum:
text
Azonost:
Farkas, Zoltán (2016) A társadalmi struktúra fogalmának értelmezései. II. rész. JEL-KÉP (2). pp. 87-109. ISSN 0229-584
Kapcsolat:
DOI: 10.20520/Jel-Kep.2016.2.87
Ltrehoz:
cc_by_nc_nd