Ugrs a tartalomhoz

 

A valószínűség interpretációi

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/8078/
Archvum: MTA Knyvtr
Gyjtemny: Status = Published

Type = Book
Cm:
A valószínűség interpretációi
Ltrehoz:
Szabó, Gábor
Kiad:
Typotex Kiadó
Dtum:
2013
Tma:
BD2 Philosophy of nature / természetfilozófia
Tartalmi lers:
Mit jelent az a kijelentés, hogy egy szabályos dobókockával a hatos dobás valószínűsége egy hatod?
A kérdésre az alábbi paradigmatikus válaszok adhatók:
1. Klasszikus válasz: Mivel szabályos kocka esetén mindegyik oldal előfordulása egyenlően lehetséges, és az esetek közül nekünk csak az egyik kedvez, ezért a kedvező esetek és az egyenlően lehetséges esetek számának aránya egy hatod lesz, és ez a hatos dobás valószínűsége.
2. Logikai válasz: A hatos dobás valószínűsége azért egy hatod, mert az a kijelentés, hogy az eredmény hatos lesz, egy hatod mértékben következik abból a kijelentésből, hogy a kockát eldobtuk, egy mindkét kijelentést tartalmazó nyelvben.
3. Szubjektivista válasz: Az, hogy a hatos dobás valószínűsége egy hatod, azt jelenti, hogy egy hatod mértékben hiszünk a kijelentés igazságában.
4. Frekventista válasz: A hatos dobás egy hatod valószínűsége semmi mást nem jelent, mint hogy a hatos relatív gyakorisága a kockadobások egy elegendően hosszú sorozatában közel egy hatod lesz.
5. Propensity válasz: A hatos dobásnak azért egy hatod a valószínűsége, mert a kocka fizikai környezetével együtt rendelkezik azzal az egy hatod mértékű kauzális hajlammal (propensity-vel), hogy eldobva hatos legyen.
A fenti válaszok a valószínűség öt interpretációs iskolájának szellemében születtek. Könyvünkben a valószínűség ezen interpretációit és azok történeti kialakulását mutatjuk be.
Nyelv:
angol
Tpus:
Book
PeerReviewed
info:eu-repo/semantics/book
Formtum:
text
Azonost:
Szabó, Gábor (2013) A valószínűség interpretációi. Typotex Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-279-790-8
Kapcsolat:
Ltrehoz:
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess