Ugrs a tartalomhoz

 

Újraiparosodás és útfüggőség: gondolatok a magyarországi ipar területi dinamikája kapcsán

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/32344/
Archvum: MTA Knyvtr
Gyjtemny: Status = Published


Type = Article
Cm:
Újraiparosodás és útfüggőség: gondolatok a magyarországi ipar területi dinamikája kapcsán
Ltrehoz:
Molnár, Ernő
Lengyel, István Máté
Kiad:
MTA Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete
Dtum:
2015-12-01
Tma:
HD1 Industries / ipar
HD21 Regional economics / regionális gazdaság
Tartalmi lers:
A hazai ipar térszerkezetének hosszabb távú fejlődése, illetve magasabb hozzáadott értéket előállító tevékenységek felé tolódása (mely a hosszabb idő alatt kialakuló, nehezen reprodukálható helyspecifikus, minőségi telepítő tényezők felértékelődését hozza magával) indokolttá teszi a folyamatok hátterében húzódó, a fejlődés szervességét, folyamatosságát képviselő tényezők kutatását. Vizsgálataink elméleti keretbe helyezése érdekében az útfüggőség változásokra nyitottabb, dinamikus koncepciója felé fordultunk, amely a múlt döntéseinek a jelen és a jövő gazdasági fejlődését befolyásoló szerepét állítja a középpontba. Ennek hangsúlyozása mellett sem kívánjuk alulértékelni azon külső hatásokat, melyek főként a külföldi működőtőke-befektetések formájában az ország ipari szerkezetváltását befolyásolják. Másrészt, az empirikus kutatásaink helyszínét képező alföldi térségek jellemzője a hagyományos iparági körzetek hiánya, melyből adódóan az útfüggőség bezáródás problémáját kiemelő, statikusabb megközelítése kevésbé tűnik alkalmas vonatkoztatási rendszernek. Empirikus vizsgálatainkat kisvárosi és középvárosi közegben végeztük. Tapasztalataink szerint a befektetők számára kevésbé vonzó kisváros iparának átalakulásában a helyi meghatározottságok szerepe nagyobb, a külföldi tőkebefektetések révén érvényesülő hatások korlátozottabbak, és közvetett módon – a helyi vállalkozások beszállítói hálózatokba kapcsolódásán keresztül – jelennek meg. A középvárosi esettanulmányban szereplő, külföldi zöldmezős beruházások helyszínét képező ipari park esetében a helyi meghatározottságok szerepe mérsékeltebb, de mégis kitapintható a múltból örökölt adottságok befolyásoló hatása, az útfüggőség megjelené
Nyelv:
magyar
Tpus:
Article
NonPeerReviewed
info:eu-repo/semantics/article
Formtum:
text
Azonost:
Molnár, Ernő and Lengyel, István Máté (2015) Újraiparosodás és útfüggőség: gondolatok a magyarországi ipar területi dinamikája kapcsán. Tér és Társadalom, 29 (4). pp. 42-59. ISSN 2062-9923
Kapcsolat:
Ltrehoz:
cc_by_nc_nd