Ugrás a tartalomhoz

 

Modernizáció-értelmezések. A gyerek társadalmi helyzetének változása a moldvai Lujzikalagorban

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/29928/
Archívum: MTA Könyvtár
Gyűjtemény: Status = PublishedType = Book Section
Cím:
Modernizáció-értelmezések. A gyerek társadalmi helyzetének változása a moldvai Lujzikalagorban
Létrehozó:
Lajos, Veronika
Közreműködő:
Barna, Gábor
Keszeg, Vilmos
Dátum:
2015
Téma:
GR Folklore / etnológia, folklór, kulturális antropológia
HM2 Social structure / társadalmi szerkezet
HQ The family. Marriage. Woman / család, házasság, nőpolitika
Tartalmi leírás:
Vitathatatlan tény, hogy a 20. században a moldvai csángó paraszttársadalmat ért legradikálisabb kihívás a modernizáció, illetve a szocialista kényszermodernizáció volt. A hagyományos paraszti életforma és az aktuális kulturális, társadalmi és gazdasági impulzusok között létrejöv? szociokulturális kölcsönhatások számtalan módon állították kihívások elé a moldvai csángó társadalom központi értékeit.
A moldvai csángó életvilág közel egy emberölt? alatt fokozatosan és jelent?s mértékben alakult át, a falvak lakói az egyre intenzívebb és er?teljesebb makrotársadalmi változásoknak a lokális szinten érzékelhet? szeleteihez többé-kevésbé rugalmasan alkalmazkodtak. A tanulmányban el?ször nagy vonalakban bemutatom egy csángó asszony, Klára életének jelent?sebb állomásait és Lujzikalagor falut, majd ezt követi a terepmunka tapasztalatokra épül? elemzés,
a kulturális alkalmazkodás moldvai gyakorlatának vizsgálata. A gyerek társadalmi helyzetének
változására fókuszáló lujzikalagori példát követ?en a modernizáció és a klasszikus magyar paraszttársadalom közötti összefüggéseket leíró értelmezéseket tárgyalom. Eredményeim els?sorban a moldvai Lujzikalagorban (Luizi-C?lug?ra, Bac?u) 2006-2007-ben végzett tíz hónapos állomásozó terepmunkára épülnek.
Típus:
Book Section
PeerReviewed
Formátum:
text
Azonosító:
Lajos, Veronika (2015) Modernizáció-értelmezések. A gyerek társadalmi helyzetének változása a moldvai Lujzikalagorban. In: Patrimónium és társadalom a 20. században: A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus el?adásai, Kolozsvár, 2011. augusztus 22?27. Kriza János Néprajzi Társaság; Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, pp. 207-220.
Kapcsolat: