Ugrás a tartalomhoz

 

A szegénység és depriváció a magyar településállományban az ezredfordulót követ?en ? avagy kísérlet a települési deprivációs index létrehozására

  • Metaadatok
Tartalom: http://tet.rkk.hu/index.php/TeT/article/view/2681
Archívum: MTA Könyvtár
Gyűjtemény: Status = PublishedType = Article
Cím:
A szegénység és depriváció a magyar településállományban az ezredfordulót követ?en ? avagy kísérlet a települési deprivációs index létrehozására
Létrehozó:
Koós, Bálint
Dátum:
2015-03-01
Téma:
GF1 Settlement geography / településföldrajz
HM2 Social structure / társadalmi szerkezet
HT Communities. Classes. Races / társadalmi rétegződés
Tartalmi leírás:
A szegénységgel kapcsolatos kérdésekkel hagyományosan a szociológia foglalkozik, de a területfejlesztés, illetve tágabban a fejlesztéspolitika is érintett a kérdésben. A szegénység területi dimenziójának megragadása bár mindkét megközelítésben megjelenik, mégsem alkot koherens kutatási fókuszt. Jelen írás célja, hogy e hiányosság pótlására tegyen kísérletet és egyszerre érvényesítse ezt a két megközelítésmódot. A szegénység területi dimenziójának feltárásakor a szegénységet Townsend nyomán több dimenzióban megnyilvánuló er?forrás-, illetve lehet?séghiányként (depriváció) értelmezem, amely meggátolja a társadalomban elfogadott, megszokott életkörülmények elérését. A lakhatás, a képzettségi színvonal, a munkaer?-piaci részvétel, a jövedelmi viszonyok és a demográfiai jellemz?k megragadására sztenderdizált mutatókat készítettem, amelyb?l f?komponens-analízis révén egyetlen deprivációs indexet képeztem. Ez a települési deprivációs index világosan kirajzolja az ország klasszikus fejlettségi térrendjét: a nagyvárosok és azok sz?kebb-tágabb agglomerációi jelentik az ország kedvez? helyzet? pólusait, amelyekt?l távolodva a több dimenzióban megtapasztalható hátrányos helyzet ? szegénység ? egyre meghatározóbbá válik. Összességében ez a települési deprivációs index nyilvánvaló hiányosságai ellenére a szakmai felhasználók számára alkalmas vonatkoztatási pontot jelenthet, amikor deprivációval, szegénységgel kapcsolatban kell forráselosztási döntéseket hozni, vagy éppen valamilyen társadalmi jelenség vizsgálatához keresnek alkalmas társadalmi háttérváltozót.
Típus:
Article
NonPeerReviewed
Formátum:
text
Azonosító:
Koós, Bálint (2015) A szegénység és depriváció a magyar településállományban az ezredfordulót követ?en ? avagy kísérlet a települési deprivációs index létrehozására. Tér és Társadalom, 29 (1). pp. 53-68. ISSN 2062-9923
Kapcsolat: