Ugrás a tartalomhoz

 

A tej és tejtermékek marketingcsatornájának multidiszciplináris elméleti és empirikus elemzése, különös tekintettel a koordinációs mechanizmusokra = Multidisciplinary theoretical and empirical analysis of milk and dairy products' marketing channel, with special respect to co-ordination mechanism

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/1865/
Archívum: MTA Könyvtár
Gyűjtemény: Status = Published


Type = Monograph
Cím:
A tej és tejtermékek marketingcsatornájának multidiszciplináris elméleti és empirikus elemzése, különös tekintettel a koordinációs mechanizmusokra = Multidisciplinary theoretical and empirical analysis of milk and dairy products' marketing channel, with special respect to co-ordination mechanism
Létrehozó:
Szabó, Gábor
Bárdos, Krisztina
Berke, Szilárd
Popovics, Péter András
Szakály, Zoltán
Szigeti, Orsolya
Kiadó:
OTKA
Dátum:
2008
Téma:
HF Commerce / kereskedelem
S1 Agriculture (General) / mezőgazdaság általában
Tartalmi leírás:
Az élelmiszer-gazdaságban a piaci viszonyok előretörésével marketingcsatornák versenye folyik. Amennyiben az állami és piaci koordinációs mechanizmusok megfelelően érvényesülnek, a teljes csatorna optimuma valósulhat meg. A termékpálya szervezettsége tehát nagymértékben hozzájárul az ágazat versenyképességének javításához, valamint a gazdaság makroszintű teljesítményét is növeli. Kutatásunk célja a tej és tejtermékek marketingcsatornájának komplex vizsgálata volt. A szektor választásának főbb okai: - a tejtermékek típusában, illetve fogyasztásában bekövetkező változások, - a szektor állami és piaci koordinációra visszavezethető problémái, - az ún. ártranszmisszó sajátosságai a termékpályán. A kutatás elméleti hátterét egyrészt a vertikális koordináció és a tranzakciós költségek elmélete, másrészt egyes marketingelméletek, illetve a logisztika adták. Az empirikus kutatás két lépcsőjét kérdőíves adatgyűjtés és személyes mélyinterjúk jelentették. Az empirikus elemzés főbb területei a következők voltak: (1) fogyasztó magatartás változásának elemzése, (2) állami és piaci koordinációs mechanizmusok elemzése, beleértve a szövetkezetek és más termelői szervezetek integrációs szerepét, (3) vertikumi árhatás-vizsgálata, (4) a termékpályai vertikumi szintjeinek (termelők ? feldolgozók ? kiskereskedők) elemzése. A kapott adatokat egyrészt többváltozós adatelemzési módszereknek vetettük alá, másrészt esettanulmányokba foglaltuk. | There is competition among marketing channels in agri-food economy as market relations are becoming dominant. In case state and market co-ordination mechanisms are taken place effectively, there is a possible optimum for the whole channel. A well-functioning marketing channel can significantly make impact on the competitiveness of the sector and it can positively influence macro-economic indicators. We examined the marketing channel of milk and dairy products using multidisciplinary approach. Causes of the selection of that particular sector were: - changes in types and consumption of milk and dairy products, - problems of state and private coordination mechanisms, - issues of price transmission of the supply channel. Theoretical background of the research was based on vertical co-ordination and transactions cost theory, different marketing concepts, as well as logistics. The two stages of the empirical research were based on questionnaires and personal interviews. Main areas of empirical research were: 1) changes in consumer behaviour, 2) examination of state and private coordination mechanisms, including the integration roles of co-operatives and other producers? organisations, 3) price transmission analysis of the chain, 4) examination of different stages (producers ? processors ? retail chains) of the dairy marketing channel. We employed multivariable mathematical and statistical data analyses, as well as case studies during the research.
Típus:
Monograph
PeerReviewed
Formátum:
application/pdf
Azonosító:
Szabó, Gábor and Bárdos, Krisztina and Berke, Szilárd and Popovics, Péter András and Szakály, Zoltán and Szigeti, Orsolya (2008) A tej és tejtermékek marketingcsatornájának multidiszciplináris elméleti és empirikus elemzése, különös tekintettel a koordinációs mechanizmusokra = Multidisciplinary theoretical and empirical analysis of milk and dairy products' marketing channel, with special respect to co-ordination mechanism. Project Report. OTKA.
Kapcsolat: