Ugrás a tartalomhoz

 

A marketing eszközök nyújtotta lehetőségek a hazai borpiac védelmében, az EU csatlakozást követően.A magyar termelők piaci orientációja, és erősítésének lehetőségei. A kultúrált borfogyasztás elterjesztésének marketingkommunikációs vonatkozásai = Opportunities provided by several tools of marketing in protection of the domestic wine market after the EU-access. Market orientation of the Hungarian producers and ways of its strengthening. Concerns of marketing communication through spreading of

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/1834/
Archívum: MTA Könyvtár
Gyűjtemény: Status = PublishedType = Monograph
Cím:
A marketing eszközök nyújtotta lehetőségek a hazai borpiac védelmében, az EU csatlakozást követően.A magyar termelők piaci orientációja, és erősítésének lehetőségei. A kultúrált borfogyasztás elterjesztésének marketingkommunikációs vonatkozásai = Opportunities provided by several tools of marketing in protection of the domestic wine market after the EU-access. Market orientation of the Hungarian producers and ways of its strengthening. Concerns of marketing communication through spreading of
Létrehozó:
Totth, Gedeon
Hofmeister Tóth, Ágnes
Kas, Tünde
Kiadó:
OTKA
Dátum:
2009
Téma:
HF Commerce / kereskedelem
S1 Agriculture (General) / mezőgazdaság általában
HB Economic Theory / közgazdaságtudomány
Tartalmi leírás:
A vizsgálat során feltártuk a külföldi borok hazai megítélését, az ország-eredet imázs szerepét a külföldi borokkal kapcsolatos vélemény kialakításban. A legismertebbek, és egyúttal a legkedveltebbek a francia a spanyol és az olasz borok. Kimutattuk, hogy az ismertség az ország-eredet imázs és a kedveltség szoros kapcsolatban vannak egymással. A kevésbé ismert bulgár, román, stb. borok ismertsége, és kedveltsége alacsony. A felmérés bizonyította az ország-eredet imázs fontosságát, vagyis azt, hogy az imázs helyettesíti a személyes tapasztalatokat a borok megítélésében. A hazai fogyasztók szokásait feltárva megállapítottuk, hogy az alkoholos italok közül a magyar fogyasztók a bort, ezen belül az édes borokat preferálják a leginkább. A fogyasztás oka elsősorban a bornak az egészségre gyakorolt pozitív hatása, az étkezést kiegészítő élvezeti hatása, és a borfogyasztás okozta jó hangulat. Feltártuk a borválasztást befolyásoló főbb tényezőket, a mindennapos fogyasztásra illetve a különleges alkalomra történő vásárlások esetében fennálló árkülönbözet . A fogyasztóknak a borral kapcsolatos attitűdjeik alapján klaszter analízissel három csoportot különböztettünk meg. A 27 változó alapján képzett szegmentumok leírják a borokkal kapcsolatos érdeklődésüket, borvásárlási döntésük szempontjait, az általuk preferált bortípusokat, a külföldi borokkal kapcsolatos beállítódásukat, költési hajlandóságukat. | During the observation we revealed the Hungarian adjudgement of foreign wines, the role of the country-origin image in opining about foreign wines. The best known and the most popular wines are the French, Spanish and Italian. We made it appear that notoriety, the country-origin image and the popularity have a strong relationship with each other. The less known, Bulgarian, Romanian etc. wines have less popularity. The survey proved the importance of country-origin image, so that image replaces personal experience in adjudgement of wines. By examining the habits of Hungarian consumers, we can say that Hungarian people prefers wine from alcoholic drinks, and mainly sweet wine. The reasons of the consumption are the positive effect on health, the deliciousness and the good mood caused by the wine-drinking at meals. We revealed the main facts that influence the choice about wines and the price difference between wine-buying for everyday use or for special events. Three different groups can be distinguished by the claster-analysis of the consumers? wine-attitudes. The segments that were made by 27 variants describe the interests about wines, view-points in decision-making about wine purchase, the favourite types, attitudes about foreign wines and the propensity to spend of the consumers.
Típus:
Monograph
PeerReviewed
Formátum:
application/pdf
Azonosító:
Totth, Gedeon and Hofmeister Tóth, Ágnes and Kas, Tünde (2009) A marketing eszközök nyújtotta lehetőségek a hazai borpiac védelmében, az EU csatlakozást követően.A magyar termelők piaci orientációja, és erősítésének lehetőségei. A kultúrált borfogyasztás elterjesztésének marketingkommunikációs vonatkozásai = Opportunities provided by several tools of marketing in protection of the domestic wine market after the EU-access. Market orientation of the Hungarian producers and ways of its strengthening. Concerns of marketing communication through spreading of. Project Report. OTKA.
Kapcsolat: