Ugrás a tartalomhoz

 

Migráció és turizmus. Migrációs folyamatok hatása a helyi társadalmak változásaira a mai Magyarországon. = Migration and tourism. Effects of migration on social changes of local societies in Hungary nowadays.

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/506/
Archívum: MTA Könyvtár
Gyűjtemény: Status = Published



Type = Monograph
Cím:
Migráció és turizmus. Migrációs folyamatok hatása a helyi társadalmak változásaira a mai Magyarországon. = Migration and tourism. Effects of migration on social changes of local societies in Hungary nowadays.
Létrehozó:
Szarvas, Zsuzsanna
Danó, Orsolya
Földváryné Kiss, Réka
Fülöp, Hajnalka
Mód, László Balázs
Molnár, Ágnes
Molnár, Mária
Kiadó:
OTKA
Dátum:
2006
Téma:
GR Folklore / etnológia, folklór, kulturális antropológia
GF Human ecology. Anthropogeography / gazdasági-társadalmi földrajz
HM2 Social structure / társadalmi szerkezet
Tartalmi leírás:
A kutatási program 5 magyarországi település példáján annak a kérdésnek a megválaszolására törekedett, hogy a napjaink Magyarországán zajló migrációs folyamatok hogyan befolyásolják a vizsgált települések gazdaság- és társadalomszerkezetét, milyen változásokat hoznak létre egy-egy falu mindennapjaiban. Azt a jelenséget kívántuk feltárni, hogy az ''idegenek'' felbukkanása - legyenek azok a városból kiköltöző különböző társadalmi rétegek, külföldről érkező, esetleg le is telepedő, módos vagy kevésbé módos turisták, milyen hatással van a helyi társadalmakra, milyen pontokon rajzolja át a 21. század eleji magyar falu képét. Két problémára összpontosítottuk figyelmünket: Az egyik a Budapest környéki agglomeráció két településén (Budajenő és Tinnye) zajló, elsősorban a városból való kiköltözés hatására bekövetkező változások nyomon követése, a másik pedig a turizmus eredményeként létrejövő migráció hatásainak vizsgálata három dunántúli településen (Alsópáhok, Somogyacsa, Kisújbánya). A települések különböző típusokat testesítenek meg, eltérő fejlettségi szintet képviselnek. Kutatásaink legfőbb tanulságaként talán az jelölhető meg, hogy az eltérő irányú és intenzitású migrációs folyamatok rendkívül erőteljes módon hatnak a vizsgált falvakban, újra rajzolják, átrétegzik a helyi társadalmakat, új kapcsolathálókat, gazdasági és politikai függőségi viszonyokat hoznak létre. | The research project wished to analyse the penomenon, how the appearance of ''strangers'' (different social strata coming from cities, tourists - possible inhabitants - coming from abroad) effects the local societes, how and in what respect it changes the picture of the Hungarian village at the beginning of the 21st century. How this new situation helps or hinders the survival strategies of the given villages. We focused on two problems: the first one was the analysis of changes caused by the suburbanization process in two villages near Budapest (Budajenő and Tinnye), and the second one was the effects of tourist migration in three villages in the Transdanubian part of the country (Alsópáhok, Somogyacsa, Kisújbánya). These villages are of different types, they represent different levels in the agglomeration area of the capital, and among the tourism-oriented villages there are depopulating, repopulating and well developing settlements also. The main result of our investigations is the fact, that the migration processes of different types and intensity influence the life of the villages very deeply, they redraw and regroup the local societes, they establish new network-relations, economic and political dependencies.
Típus:
Monograph
PeerReviewed
Formátum:
application/pdf
Azonosító:
Szarvas, Zsuzsanna and Danó, Orsolya and Földváryné Kiss, Réka and Fülöp, Hajnalka and Mód, László Balázs and Molnár, Ágnes and Molnár, Mária (2006) Migráció és turizmus. Migrációs folyamatok hatása a helyi társadalmak változásaira a mai Magyarországon. = Migration and tourism. Effects of migration on social changes of local societies in Hungary nowadays. Project Report. OTKA.
Kapcsolat: