Ugrs a tartalomhoz

 

"Ne viccelődj a rendőrökkel": egy- és kétirányú társas viszonyok a nyelvben" = "Don’t fool around with the cops": Unidirectional and bidirectional comitative relations in language

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/75559/
Archvum: MTA Knyvtr
Gyjtemny: Status = Published

Type = Article
Cm:
"Ne viccelődj a rendőrökkel": egy- és kétirányú társas viszonyok a nyelvben" = "Don’t fool around with the cops": Unidirectional and bidirectional comitative relations in language
Ltrehoz:
Fekete, István
Pléh, Csaba
Kiad:
Akadémiai Kiadó
Dtum:
2011
info:eu-repo/date/embargoEnd/2031-12-31
Tma:
BF Psychology / lélektan
Tartalmi lers:
A dolgozat az egy- és kétirányú viszonyt kódoló szerkezetek feldolgozásával foglalkozik. A kétirányú (szimmetrikus) komitatív konstrukciók olyan eseményeket írnak le, amelyekben a két szereplő ugyanolyan mértékben érintett (például János Marival csókolózott), az egyirányú (aszimmetrikus, instrumentális jellegű) komitatív szerkezetek esetén (például János kikezdett Marival) viszont az egyik szereplő ágens (’János’), a másik pedig páciens (’Mari’). Az önütemezett olvasási paradigmát használtuk annak kiderítésére, hogy a két szerkezet mennyiben más mentális reprezentációkat hív elő.
Azt találtuk, hogy a szórend függvényében eltér a két konstrukció megértése, illetve az alanyra való visszautalás (anafora) feldolgozása. Eredményeink összességében arra mutatnak rá, hogy az egy- és kétirányú konstrukciók különböző mentális reprezentációkat hívnak elő automatikusan valós idejű nyelvi megértés során. Az eredményeket a szimulációs paradigma (Bergen, 2007) és a szituációs modell elmélet (Zwaan, Radvansky, 1998) keretein belül értelmezzük.
|
This paper explores how bidirectional and unidirectional comitative constructions are processed. Bidirectional (symmetric) comitative constructions describe events where the two actors undergo the same effect described by the predicate (e.g. John was kissing with Mary), whereas unidirectional (asymmetric, instrumental-like) comitative constructions describe events in which one of the actors is the agent, and the other one is the patient (e.g. John was messing with Mary). In particular, we used the self-paced reading paradigm to determine if the two constructions access distinct mental representations.
We found that the understanding of the two constructions differ as a function of word-order, and there is a difference in the processing of anaphoras referring to the Subject. Taken together, the findings suggest that mental representations activated by bidirectional and unidirectional constructions are also processed automatically during online language comprehension. Results are interpreted within the framework of the simulation paradigm (Bergen, 2007) and the situation model account (Zwaan, Radvansky, 1998).
Nyelv:
magyar
Tpus:
Article
PeerReviewed
info:eu-repo/semantics/article
Formtum:
text
Azonost:
Fekete, István and Pléh, Csaba (2011) "Ne viccelődj a rendőrökkel": egy- és kétirányú társas viszonyok a nyelvben" = "Don’t fool around with the cops": Unidirectional and bidirectional comitative relations in language. Magyar Pszichológiai Szemle, 66 (4). pp. 559-586. ISSN 0025-0279
Kapcsolat:
https://doi.org/10.1556/MPSzle.66.2011.4.1
Ltrehoz:
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess