Ugrs a tartalomhoz

 

"Darwin öröksége a pszichológiában: ami "átjön", és ami "nem jön át" = Darwin’s intellectual legacy in psychology: what passes through and what does not

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/75491/
Archvum: MTA Knyvtr
Gyjtemny: Status = Published

Type = Article
Cm:
"Darwin öröksége a pszichológiában: ami "átjön", és ami "nem jön át" = Darwin’s intellectual legacy in psychology: what passes through and what does not
Ltrehoz:
Bereczkei, Tamás
Kiad:
Akadémiai Kiadó
Dtum:
2010
info:eu-repo/date/embargoEnd/2030-03-31
Tma:
BF Psychology / lélektan
Tartalmi lers:
Nem kétséges, hogy Darwin óriási hatást gyakorolt a pszichológiára. Így volt ez már a saját korában, és így van ez napjainkban is. Az evolúcióelmélet számos egzakt magyarázó modellel és kutatási eredménnyel gazdagodott A fajok eredete megjelenése óta. Ezek a magyarázatok új megközelítést és új értelmezési lehetőséget visznek a pszichológiába, amelynek képviselői általában nyitottak ezekre a törekvésekre. Evolúcióelmélet és pszichológia kapcsolata azonban nem teljesen zavartalan, viták és nézeteltérések vannak olykor köztük a természetes szelekció hatásának következményeivel, az állati ősökkel való összehasonlítás lehetőségeivel, vagy az elmélet bizonyíthatóságával kapcsolatban. Az alábbiakban ezekre a dilemmákra térünk ki részletesebben, hangsúlyozva, hogy a vitás pontok megoldási kísérletei húzóerőt jelentenek a darwini elmélet további fejlődésében.
|
Undoubtedly, Darwin had a large impact on psychology. This influence began immediately after the Origin of Species had been published, and has continued across the 20th century, when evolutionary theory has been enriched with a lot of exact explanatory models and research findings. These explanations imply new approaches and theoretical frameworks for psychologists who are, in general, open to the evolutionary interpretations of human behavior. However, the relationship between evolutionary theory and psychology also implies certain disputes and debates about, among others, the behavioral outputs of natural selection, the ways of comparisons with animals, and the possibilities of confirming the theory. In the present paper I show some details concerning these debates, emphasizing that the endeavor to solve these problems may facilitate the further development of Darwinism.
Nyelv:
magyar
Tpus:
Article
PeerReviewed
info:eu-repo/semantics/article
Formtum:
text
Azonost:
Bereczkei, Tamás (2010) "Darwin öröksége a pszichológiában: ami "átjön", és ami "nem jön át" = Darwin’s intellectual legacy in psychology: what passes through and what does not. Magyar Pszichológiai Szemle, 65 (1). pp. 7-24. ISSN 0025-0279
Kapcsolat:
https://doi.org/10.1556/MPSzle.65.2010.1.2
Ltrehoz:
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess