Ugrs a tartalomhoz

 

A magyar pszichológiatörténet helyzete: terepszemle, tervek és javaslatok

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/75437/
Archvum: MTA Knyvtr
Gyjtemny: Status = Published

Type = Article
Cm:
A magyar pszichológiatörténet helyzete: terepszemle, tervek és javaslatok
Ltrehoz:
Lányi, Gusztáv
Kiad:
Akadémiai Kiadó
Dtum:
2008
info:eu-repo/date/embargoEnd/2028-09-30
Tma:
BF Psychology / lélektan
Tartalmi lers:
1
. A
Magyar Pszichológiai Szemle
(MPSz),
illetve a Magyar Pszichológiai Társaság (MPT) szak­mai bázisát képező egyetemi
pszichológia oktatásában – illetve azon egyetemi, főiskolai szakok, intézetek
és tanszékek, ahol valamilyen pszichológiát oktatnak, s ebből eredően
pszichológiával érintkező kutatásokat is folytatnak –a
pszichológiatörténet
mint
tantárgy vagy mint kérdés, probléma (netán gyorsan letudható „kötelező penzum”)
jelen van.
2
. Ha
megnézzük azonban a MPT szervezeti-szakmai életének hétköznapi –és persze
„ünnepi” –tevékenységét, akkor azt láthatjuk, hogy szakmánk történeti
ön-reflexivitása korántsem nevezhető élénknek. Ennek egyik szomorú jele, hogy a
MPT-on belül a Pszichológiatörténeti Szekció (Kiss György halála [1998] után)
az 1990-es évek közepe óta lényegében nem működik, a MPT Nagygyűlésein már nem
képes egy önálló szekciót sem felállítani –pedig a folytatható hagyományok
megvannak.
3
. Ugyanakkor a MPSZ szerkesztősége –a főszerkesztő, Pléh
Csaba ösztökélése eredményeként is –a pszichológiatörténet jelentőségét, súlyát
igyekszik visszaállítani, megerősíteni, fenntartani stb.
4
. Vitakörünkben
arra teszünk kísérletet, hogy felmérjük a MPT-on belül szakmánk pszichológiatörténeti
affinitását, készségét. A vitaindítók (Lányi Gusztáv, a MPSZ pszichológiatörténetért
felelős rovatvezetője, opponensek: Pléh Csaba, főszerkesztő, Vajda Zsuzsanna,
rovatvezető) exponálják tapasztalataik alapján a jelenlegi helyzetet, kifejtik
elképzeléseiket, javaslataikat stb. Mindezt azonban a „vitakör” dramaturgiai
szabályainak megfelelően a MPT szekciói egy-két képviselőinek aktív –vitára
kész és a megoldásokban is partnernek ígérkező –jelenlétével.
5
. A vitakör nem pusztán l’art pour
l’art beszélgetésnek indul. Minimális szervezeti célnak azt tűztük ki, hogy
megalakítjuk a MPT Pszichológiatörténeti Szekcióját –maxim'
Nyelv:
magyar
Tpus:
Article
PeerReviewed
info:eu-repo/semantics/article
Formtum:
text
Azonost:
Lányi, Gusztáv (2008) A magyar pszichológiatörténet helyzete: terepszemle, tervek és javaslatok. Magyar Pszichológiai Szemle, 63 (3). pp. 559-575. ISSN 0025-0279
Kapcsolat:
https://doi.org/10.1556/MPSzle.63.2008.3.8
Ltrehoz:
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess