Ugrs a tartalomhoz

 

A katasztrófapszichológia lehetőségei és első tapasztalatai Magyarországon

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/75352/
Archvum: MTA Knyvtr
Gyjtemny: Status = Published

Type = Article
Cm:
A katasztrófapszichológia lehetőségei és első tapasztalatai Magyarországon
Ltrehoz:
Pető, Csilla
Szekeres, András
Kiad:
Akadémiai Kiadó
Dtum:
2006
info:eu-repo/date/embargoEnd/2026-03-31
Tma:
BF Psychology / lélektan
Tartalmi lers:
A
katasztrófák kezelése és a pszichológia tudománya sok közös ponton találkozhat
egymással. Mind az akadémikus pszichológia elméleti kérdései, kutatási
szempontjai, mind pedig az alkalmazott területek módszerei komoly segítséget
nyújthatnak a katasztrófaelhárítással foglalkozók számára. A súlyos válság­helyzetekben
tapasztalható jelenségek széles skálája - krízisreakciók, döntéshozatal és
kockázatbecslés, csoportgondolkodás, speciális kockázati csoportok, egyéni és
kollektív pánikreakciók, klinikai tünetek, ka­tasztrófák médiareprezentációja
stb. - adhat pótolhatatlan és megismételhetetlen tapasztalatokat a pszi­chológia
számára. Az alkalmazott pszichológia a lakosság, illetve a hivatásos segítok
számára nyújtott prevenció, az akut beavatkozás és válságkezelés,
krízisintervenció, valamint a rehabilitáció területein segítheti hatékonyan a
katasztrófa sújtotta áldozatokat és a védekezéssel foglalkozó szakembereket. A
szerencsétlenségek eseményláncolatában olyan környezeti változásoknak van
kitéve az egyén és a közösség, amelyben fizikai és pszichológiai keretek,
törvényszeruségek borulnak fel. Azok a - megszokott környezetben lévo -
eszközök, amelyek biztonságot, védelmet és kényelmet nyújtanak, a hirtelen és
eroteljes környezeti változás következtében (legyen az természeti, technogén
vagy társadalmi katasztrófa) veszélyforrássá válnak. Az alkalmazkodás az új
feltételekhez, illetve az eredeti vagy egy új biztonságot adó környezet
megteremtése súlyos - sokszor segítséget igénylo - próbát jelent. A civil
kezdeményezésu Pszichológiai Krízisszolgálat három éves árvízi tapasztalatai
alapján vázoljuk fel a hazai katasztrófapszichológia helyzetét, elso lépéseit
és lehetoségeit, bemutatva a lakosság, illetve más segíto szakemberek számára
szolgáló segítségnyújtás eddigi módszereit.
Nyelv:
magyar
Tpus:
Article
PeerReviewed
info:eu-repo/semantics/article
Formtum:
text
Azonost:
Pető, Csilla and Szekeres, András (2006) A katasztrófapszichológia lehetőségei és első tapasztalatai Magyarországon. Magyar Pszichológiai Szemle, 61 (1). pp. 155-168. ISSN 0025-0279
Kapcsolat:
https://doi.org/10.1556/MPSzle.61.2006.1.9
Ltrehoz:
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess