Ugrs a tartalomhoz

 

A helyveszteség vizsgálata migrációban lévő magyar fiatalok körében

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/75351/
Archvum: MTA Knyvtr
Gyjtemny: Status = Published

Type = Article
Cm:
A helyveszteség vizsgálata migrációban lévő magyar fiatalok körében
Ltrehoz:
Horvát M., Tünde
Dúll, Andrea
László, János
Kiad:
Akadémiai Kiadó
Dtum:
2006
info:eu-repo/date/embargoEnd/2026-03-31
Tma:
BF Psychology / lélektan
Tartalmi lers:
A
krízisirodalomban konszenzus alakult ki arról, hogy a gyász az egyik legerosebb
krízisprovokáló tényezo. Különösen fontos ez abban az esetben, ha kiterjesztjük
a pszichoanalitikus tárgyvesztés-értel­mezés határait a szignifikáns személy
elvesztésén túli eseményekre. Fried
(1963) párhuzamba állította a helyvesztés élményét a fontos személyek
elvesztésének hatására jelentkezo gyásszal. Tanulmányunkban a
lakóhelyveszteséget, pontosabban a szülovároshoz fuzodo helykötodés változását
vesszük górcso alá. A két vizsgálatot Szegeden tanuló, de nem szegedi
származású, határon belüli és határon át lakóhely-változtató egyetemisták
körében végeztük. Tanulmányunk elsodleges célja a migráció következtében
fellépo veszteségélménnyel való megküzdés és a helykötodés vizsgálatára
alkalmazott kvalitatív kutatási stratégia bemutatása. A vizsgálati személyeknek
projektív kérdésekre kellett válaszolniuk, majd a kapott nar­ratívumokat
tartalomelemzésnek vetettük alá, amelyben egy saját kidolgozású
kategóriarendszert alkalmaztunk. Igazolódott az a feltevésünk, mely szerint a
vizsgálati személyek a projektív kérdoívben utal­nak a szülováros elhagyása
következtében fellépo veszteségélményre. A határon belüli és határon át
költözok szignifikáns mértékben eltértek a veszteségélménnyel való megküzdés
foka tekintetében.
Nyelv:
magyar
Tpus:
Article
PeerReviewed
info:eu-repo/semantics/article
Formtum:
text
Azonost:
Horvát M., Tünde and Dúll, Andrea and László, János (2006) A helyveszteség vizsgálata migrációban lévő magyar fiatalok körében. Magyar Pszichológiai Szemle, 61 (1). pp. 133-153. ISSN 0025-0279
Kapcsolat:
https://doi.org/10.1556/MPSzle.61.2006.1.8
Ltrehoz:
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess