Ugrs a tartalomhoz

 

A bevásárlóközpontok mint a csellengés helyei: a „helyfogyasztás” kontextuális elemzése

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/75350/
Archvum: MTA Knyvtr
Gyjtemny: Status = Published

Type = Article
Cm:
A bevásárlóközpontok mint a csellengés helyei: a „helyfogyasztás” kontextuális elemzése
Ltrehoz:
Dúll, Andrea
Demetrovics, Zsolt
Paksi, Borbála
Felvinczi, Katalin
Buda, Béla
Kiad:
Akadémiai Kiadó
Dtum:
2006
info:eu-repo/date/embargoEnd/2026-03-31
Tma:
BF Psychology / lélektan
Tartalmi lers:
Korábbi
kutatási adatok egyértelmuen jelzik a droghasználat mértéke és a szabad ido
felhasználásának jellemzoi közötti összefüggést, valamint specifikusan is
felvetik a plázákban való jelentosebb mértéku idotöltés (csellengés) és a
legális, illetve illegális szerekkel való visszaélés kapcsolatát. Kutatásunk
célja ezzel összefüggésben a nagy bevásárlóközpontokban megforduló fiatalok
életvitelének, droghasználati szokásainak, valamint egyéb
szenvedélyproblémáinak kvantitatív és kvalitatív módszerekkel történo feltárása
volt. A kutatás során a kvalitatív környezetpszichológiai vizsgálati módszert
(szakértoi színtérbejárás) normál populációs kérdoíves felmérésekkel
kombináltuk. Eredményeink szerint a gyakori plázalátogatók, azok, akik hetente
többször, s különösen azok, akik (szinte) minden nap megfordulnak a plázákban,
jelentosen eltéro plázalátogatási szokásokkal rendelkeznek, mint a plázákba
kevesebbet járó társaik. Elobbiek valószínubben fordulnak elo a plázákban a
délelotti idoszakban, s többet járnak oda egyedül, de egyúttal kiemeltebben
használják a plázateret a barátaikkal, ismeroseikkel való találkozás céljából.
Hasonlóképp szoros kapcsolat mutatkozott a plázalátogatás gyakorisága és a
droghasználat mértéke között. Ily módon a havonta vagy annál ritkábban plázába
járók (mind a középiskolások, mind pedig a fiatal felnottek esetében) a teljes
populáció átlagánál (19,1%, illetve 25,1%) alacsonyabb prevalenciaértékeket
mutatnak a droghasználat szempontjából, míg a (majdnem) minden nap plázába járó
középiskolások harmada (33%), a fiatal felnotteknek pedig több mint fele
(52,6%) használt már drogot életében. Hasonló eredmények mutatkoztak az egyéb
problémaviselkedések vonatkozásában is.
A
tanulmányban a kutatási eredmények bemutatása mellett áttekintjük a pláza környezetpszichológiai
sajátságait is.
Nyelv:
magyar
Tpus:
Article
PeerReviewed
info:eu-repo/semantics/article
Formtum:
text
Azonost:
Dúll, Andrea and Demetrovics, Zsolt and Paksi, Borbála and Felvinczi, Katalin and Buda, Béla (2006) A bevásárlóközpontok mint a csellengés helyei: a „helyfogyasztás” kontextuális elemzése. Magyar Pszichológiai Szemle, 61 (1). pp. 107-132. ISSN 0025-0279
Kapcsolat:
https://doi.org/10.1556/MPSzle.61.2006.1.7
Ltrehoz:
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess