Ugrs a tartalomhoz

 

A lakókörnyezeti sajátosságok és a munkavállalási célú migrációs szándék kapcsolatának vizsgálata

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/74065/
Archvum: MTA Knyvtr
Gyjtemny: Status = PublishedType = Article
Cm:
A lakókörnyezeti sajátosságok és a munkavállalási célú migrációs szándék kapcsolatának vizsgálata
Ltrehoz:
Berényi, László
Kiad:
MTA Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete
Dtum:
2017
Tma:
HM4 Social processes / társadalmi folyamatok
HN1 Social problems / társadalmi-szociális problémák
JU Emigration and immigration / kivándorlás, bevándorlás
Tartalmi lers:
A munkavállalási célú migrációs szándék mikroszintű vizsgálata során számos gazdasági, szociológiai és pszichológiai tényezővel kell dolgozni. A vizsgálati szempontok bővítése és újragondolása lehetőséget ad arra, hogy árnyaltabb képet alkossunk a migráció motivációiról. E tényezők között különös figyelmet kap a környezet kérdése, általában a katasztrófák és a klímaváltozás vándorlásra gyakorolt hatására fókuszálva. A környezetet tágabban értelmezve célszerű a lakókörnyezet sajátosságainak bevonása a mikroszintű vizsgálatokba. A tanulmány a MOVE projekt kiegészítő pilotvizsgálatának eredményeit mutatja be a Miskolci Egyetem gazdálkodási szakjain tanuló hallgatók 184 elemű mintáján keresztül, arra keresve választ, hogy a jelenlegi és jövőben elképzelt lakókörnyezet mutat-e kapcsolatot az országhatáron belüli és azon túli munkavállalási célú migrációs szándékokkal. A kérdőíves felmérés eredményei a lakókörnyezeti tényezők és a migrációs szándék között kevés esetben mutatnak közvetlenül szignifikáns kapcsolatot. Ugyanakkor a munkavállalási célú migrációs szándék kapcsolatot mutat a lakókörnyezeti tényezők jövőbeli elvárásaival, továbbá a változtatási igényekkel, ezeket tehát célszerű beépíteni a további, szélesebb körű empirikus felmérésekbe. Az eredmények arra is utalnak, hogy a lakókörnyezeti tényezőkkel elégedetlenek hajlandóbbak a migrációra. Külön vizsgálatokat igényel az a tapasztalat, hogy a tartós külföldi munkavállalásra kevésbé hajlandó válaszadók a rövid idejű kint tartózkodás lehetőségét vonzónak tartják.
Nyelv:
magyar
Tpus:
Article
PeerReviewed
info:eu-repo/semantics/article
Formtum:
text
Azonost:
Berényi, László (2017) A lakókörnyezeti sajátosságok és a munkavállalási célú migrációs szándék kapcsolatának vizsgálata. Tér és Társadalom, 31 (4). pp. 200-213. ISSN 2062-9923
Kapcsolat:
https://doi.org/10.17649/TET.31.4.2887
10.17649/TET.31.4.2887
Ltrehoz:
cc_by_nc_nd