Ugrs a tartalomhoz

 

A nemzetközi migráció hatása az európai nyugdíjrendszerekre

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/74054/
Archvum: MTA Knyvtr
Gyjtemny: Status = PublishedType = Article
Cm:
A nemzetközi migráció hatása az európai nyugdíjrendszerekre
Ltrehoz:
Daniela Elena, Marinescu
Ioana, Manafi
Kiad:
MTA Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete
Dtum:
2017
Tma:
HM3 Subsystems of global societies / társadalmi alrendszerek
HM4 Social processes / társadalmi folyamatok
JU Emigration and immigration / kivándorlás, bevándorlás
Tartalmi lers:
Az európai népesség elöregedése jól ismert folyamat, amely miatt bizonyos európai országok nyugdíjrendszereire egyre nagyobb nyomás nehezedik. A nemzetközi migráció hozzájárul a népesség átalakulásához mind a küldő, mind a célországban, könnyítve vagy kiélezve a demográfiai problémákat. Köztudott, hogy Európában az egyre növekvő migrációs hullám nem elegendő az elöregedő társadalomban végbemenő folyamatok és negatív hatásainak kompenzálásához. Egy, az összes EU-tagállam makrogazdasági mutatóit tartalmazó adatbázis alapján, panelelemzések segítségével bemutatjuk néhány társadalmi-gazdasági mutató hatását a nyugdíjrendszerekre, kiválasztott európai országokban, különös tekintettel a nemzetközi mobilitásra. Az elemzés arra a korábbi kutatásra épül, amely az EU/EFTA-országokat a migrációs áramlás iránya szerint küldő vagy periféria- és befogadó vagy centrumországokra bontja. A tanulmány fő hipotézise szerint a nyugdíjrendszerre jelentős hatást gyakorol a nemzetközi migráció (a nettó migráció nyers rátájával mérve): a nagyfokú kivándorlás növeli a nyugdíjrendszerre nehezedő nyomást. A hipotézist 2004 és 2013 közötti adatokat tartalmazó panelelemzéssel teszteltük. A vizsgálat a teljes mintára, illetve a két országcsoportra (EU/EFTA küldő vagy periféria- és befogadó vagy centrumországok; Svájc, Ciprus és Izland nélkül) terjedt ki. Az állam, a társadalom és a gazdasági szektorok szempontjából legrelevánsabb indikátorokat választottuk ki: átlagbérek, a felnőtt lakosság képzettségi szintje, Gini-index, HDI, a városi lakosság aránya, a medián életkor, a nyugdíjrendszerre fordított kiadások. Eredményeink azt mutatják, hogy a bevándorlók magasabb aránya alacsonyabb nyomást helyez a nyugdíjrenszer kiadásaira a befogadó országokban, míg a küldő országokban a kivándorlók jelentős része foglalkoztatott, akik országukat elhagyva nem járulnak hozzá az ottani nyugdíjrendszer működéséhez. A felnőttek képzettségi szintje azonos hatást gyakorol a nyugdíjrendszer kiadásaira mindkét országcsoportban. Az átlagbérekre gyakorolt hatás ellentétesnek bizonyult a két országcsoport esetében: a befogadó országokban negatív hatást azonosítottunk, vagyis a bevándorlók nagyobb aránya nagyobb nyomást helyez a munkaerőpiacra, míg a küldő országok esetében a kivándorlók többnyire munkanélküliek, csökkentve ezzel a munkaerőpiacra nehezedő nyomást.
Nyelv:
magyar
Tpus:
Article
PeerReviewed
info:eu-repo/semantics/article
Formtum:
text
Azonost:
Daniela Elena, Marinescu and Ioana, Manafi (2017) A nemzetközi migráció hatása az európai nyugdíjrendszerekre. Tér és Társadalom, 31 (4). pp. 27-39. ISSN 2062-9923
Kapcsolat:
https://doi.org/10.17649/TET.31.4.2890
doi: 10.17649/TET.31.4.2890
Ltrehoz:
cc_by_nc_nd