Ugrs a tartalomhoz

 

A fejlettség területi különbségeinek változása Magyarországon, 1910–2011

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/73998/
Archvum: MTA Knyvtr
Gyjtemny: Status = Published


Type = Article
Cm:
A fejlettség területi különbségeinek változása Magyarországon, 1910–2011
Ltrehoz:
Győri, Róbert
Mikle, György
Kiad:
MTA Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete
Dtum:
2017
Tma:
GF1 Settlement geography / településföldrajz
HD21 Regional economics / regionális gazdaság
Tartalmi lers:
A kvantitatív módszerekre épülő kutatásunkban arra tettünk kísérletet, hogy Magyarország fejlettségi térszerkezetének 1910 és 2011 közötti átalakulását feltárjuk. Annak érdekében, hogy a hosszú és középtávú változások egyaránt mérhetők legyenek, négy időkeresztmetszetet választottunk ki (1910, 1970, 2001, 2011). Az összehasonlítást az teszi lehetővé, hogy a települési szinten gyűjtött mutatókat mind a négy időpontra a mai járáshatárok között aggregáltuk. A vizsgálat a fejlettségi különbségek stabilitására mutatott rá: az Osztrák–Magyar Monarchia korának, a szocializmus időszakának és a rendszerváltás utáni évtizedeknek a fejlettségi térképei nagyban hasonlítanak egymásra. Az ország nyugat–kelet tagozódása, a centrum-periféria jellegzetességek, a fejlett és fejletlen térségek markáns elkülönülése tartós jegyei a magyar fejlettségi términtázatnak. A fejlettségi térszerkezetre alapvetően jellemző stabilitást a felfelé és lefelé mozgó járások szűkebb csoportja töri csak meg. Száz év alatt jelentősen javították helyzetüket az idegenforgalomba, a fürdőturizmusba bekapcsolódó térségek, a fővárosi agglomeráció külső övezetében elhelyezkedő járások, a Délnyugat-Dunántúl járásai és egy-két ma is sikeres szocialista iparváros járása. Ugyanakkor a Tiszántúl középső része és Észak-Magyarország sok járása a múlt századelőhöz képest a hanyatlás jegyeit mutatja.
Nyelv:
magyar
Tpus:
Article
PeerReviewed
info:eu-repo/semantics/article
Formtum:
text
Azonost:
Győri, Róbert and Mikle, György (2017) A fejlettség területi különbségeinek változása Magyarországon, 1910–2011. Tér és Társadalom, 31 (3). pp. 143-165. ISSN 2062-9923
Kapcsolat:
https://doi.org/ 10.17649/TET.31.3.2866
doi: 10.17649/TET.31.3.2866
Ltrehoz:
cc_by_nc_nd