Ugrs a tartalomhoz

 

„Ha csak úgy kiköltöztetjük az embereket, egymás nélkül elvesznek.” Erőforrások, korlátok és ezek térbelisége a roma szegregátumokban lakók számára: egy hazai város példája

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/73979/
Archvum: MTA Knyvtr
Gyjtemny: Status = PublishedType = Article
Cm:
„Ha csak úgy kiköltöztetjük az embereket, egymás nélkül elvesznek.” Erőforrások, korlátok és ezek térbelisége a roma szegregátumokban lakók számára: egy hazai város példája
Ltrehoz:
Tóth, Janka
Méreiné Berki, Boglárka
Málovics, György
Juhász, Judit
Boros, Lajos
Kiad:
MTA Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete
Dtum:
2017
Tma:
GF1 Settlement geography / településföldrajz
HM2 Social structure / társadalmi szerkezet
HM4 Social processes / társadalmi folyamatok
Tartalmi lers:
A lakóhelyi szegregáció és térben koncentrált mélyszegénység komoly probléma a hazai városok számára. A tapasztalatok szerint mindkét jelenség halmozottan érinti az etnikai csoportokat – hazánkban a romákat. Kutatásunkkal arra a kérdésre keressük a választ, hogy hazai városi környezetben a szegregált lét az érintettek számára milyen erőforrásokat hordoz, és miben korlátozza őket. Külön figyelmet szentelünk ezen erőforrások és korlátozó tényezők térbeliségének. Egy hazai város szegregátumaiban készült, kvalitatív primer adatfelvételen alapuló eredményeink rámutatnak arra, hogy a városi szegregátumok és környékük egyszerre hordozhatnak kulcsfontosságú erőforrásokat az ott élők számára és lehetetlenítik el a mélyszegénységből való kitörést. A kapcsolatok és erőforrások térbeli koncentrálódása következtében a meggondolatlan, területi dekoncentrációt (deszegregációt) előtérbe helyező antiszegregációs beavatkozások könnyen ronthatnak az érintettek helyzetén, és önmagukban semmi esetre sem adnak választ arra a komplex problémahalmazra, amivel az érintetteknek meg kell küzdeniük. Mivel az egyes szegregátumok is sokban különbözhetnek egymástól és a szegregátumok lakossága messze nem homogén, nem takarítható meg egyetlen antiszegregációs beavatkozás esetében sem a megfelelő feltárási-konzultációs folyamat, a külső és belső kapcsolathálók feltérképezése, a személyre vagy családra szabott megoldások kidolgozása.
Nyelv:
magyar
Tpus:
Article
PeerReviewed
info:eu-repo/semantics/article
Formtum:
text
Azonost:
Tóth, Janka and Méreiné Berki, Boglárka and Málovics, György and Juhász, Judit and Boros, Lajos (2017) „Ha csak úgy kiköltöztetjük az embereket, egymás nélkül elvesznek.” Erőforrások, korlátok és ezek térbelisége a roma szegregátumokban lakók számára: egy hazai város példája. Tér és Társadalom, 31 (3). pp. 62-84. ISSN 2062-9923
Kapcsolat:
https://doi.org/10.17649/TET.31.3.2859
doi: 10.17649/TET.31.3.2859
Ltrehoz:
cc_by_nc_nd