Ugrs a tartalomhoz

 

A tér és az idő új elmélete. Egy metageometria alapfogalmai

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/71639/
Archvum: MTA Knyvtr
Gyjtemny: Status = In PressType = Book Section
Cm:
A tér és az idő új elmélete. Egy metageometria alapfogalmai
Ltrehoz:
Palágyi, Menyhért
Kzremkd:
Bogdanov, Edit
Székely, László
Kiad:
Gondolat Kiadó
Dtum:
2017-03-31
Tma:
BA Epistemology / ismeretelmélet
BC Logic / logika
BD1 Metaphysics / metafizika
BD2 Philosophy of nature / természetfilozófia
BF09 Sensation / észlelés, érzékelés
BF14 Imagination / képzelet
BF15 Thinking. Thought / gondolkodás
Tartalmi lers:
Palágyi Menyhért 1901-ben német nyelven megjelent "A tér és az idő új elmélete. Egy metageometria alapfogalmai" című művének (Melchior Palágyi: Neue Theorie der Raumes und der Zeit: die Grundbegriffe einer Metageometrie, Leipzig: Verlag von Wilhelm Engelmann, 1901.) magyar nyelvű fordítása. A német eredetiből fordította és magyarázó jegyzetekkel, kommentárokkal ellátta: Székely László (MTA BTK Filozófiai Intézet).
Nyelv:
magyar
Tpus:
Book Section
PeerReviewed
info:eu-repo/semantics/bookPart
Formtum:
text
Azonost:
Palágyi, Menyhért (2017) A tér és az idő új elmélete. Egy metageometria alapfogalmai. In: Észlelés és fantázia: Válogatás Palágyi Menyhért írásaiból. Gondolat Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-693-794-2 (In Press)
Kapcsolat: