Ugrs a tartalomhoz

 

Adatok a magyarországi szeszipar történetéhez (1850-1910)

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/71219/
Archvum: MTA Knyvtr
Gyjtemny: Status = PublishedType = Article
Cm:
Adatok a magyarországi szeszipar történetéhez (1850-1910)
Ltrehoz:
Szulovszky, János
Kiad:
Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézet
Dtum:
2017-09
Tma:
DN1 Hungary / Magyarország
HA Statistics / statisztika
HD1 Industries / ipar
Tartalmi lers:
A tanulmány korabeli országleírások és a népszámlálások foglalkozás-statisztikai adatai alapján vázolja fel a magyarországi szeszipar 1850-1910 közötti alakulását. E dolgozat is megerősíti a régi kutatói igazságot: egy forrás az nem igazán forrás. Csak más kútfőkkel, forrástípusokkal összevetve, és kellő forráskritikával rekonstruálhatjuk megnyugtatóan a múlt egyes mozzanatainak a tablóját. Noha a korabeli statisztikák és címtárak adatai alapján sokrétű kép tárulhat fel az egykori hétköznapokról, azonban bármennyire is értékes információkat nyújtanak, természetesen nem adhatják a kor gazdasági életének a teljes panorámáját. Éppen ezért fontos más típusú, elbeszélő források bevonása is az anyaggyűjtésekbe. A kereskedelmi és iparkamarai jelentések, az alispáni és más hatósági iratok, korabeli leírások, táj- és régiómonográfiák számtalan fontos kiegészítő adattal szolgálhatnak.
Nyelv:
magyar
Tpus:
Article
PeerReviewed
info:eu-repo/semantics/article
Formtum:
text
Azonost:
Szulovszky, János (2017) Adatok a magyarországi szeszipar történetéhez (1850-1910). TÖRTÉNETI FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK, 5 (2). pp. 136-151. ISSN 2064-390X
Kapcsolat:
Ltrehoz:
cc_by_nc_nd