Ugrs a tartalomhoz

 

A kopernikuszi fordulat fél évezred távlatában

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/67165/
Archvum: MTA Knyvtr
Gyjtemny: Status = Published
Type = Book
Cm:
A kopernikuszi fordulat fél évezred távlatában
Kzremkd:
Laki, János
Székely, László
Kiad:
L'Harmattan Kiadó
Dtum:
2017
info:eu-repo/date/embargoEnd/2022-12-31
Tma:
AZ History of Scholarship The Humanities / tudománytörténet, bölcsészet
BA Epistemology / ismeretelmélet
BD143-237 Theory of knowledge / tudományfilozófia
BD2 Philosophy of nature / természetfilozófia
QB Astronomy, Astrophysics / csillagászat, asztrofizika
Tartalmi lers:
Kopernikusz alapvetően megváltoztatta a kozmosz és az ember viszonyával kapcsolatos elképzeléseinket: nélküle ma más világban élnénk. Ám a közkeletű nézettel szemben a lengyel tudós nem szakított radikálisan ókori és középkori elődeivel: a Nap és a Föld helycseréjéhez vezető megfontolásait az ókori püthagoreusok befolyásolták, rendszere pedig a görög matematikai csillagászat Ptolemaiosz révén átöröklődött módszertanán alapul. Teljesítményének tudományos értéke nem a mindent felforgató forradalmiságból fakad; hanem annak köszönhető, hogy a hagyományra építkezve, azt alkotó módon megújítva teremtett új kozmikus világrendet.
A természettudósok, tudománytörténészek és filozófusok gyümölcsöző együttműködéséből keletkezett jelen kötet hiánypótló a Kopernikusszal foglalkozó magyar irodalomban. Benne a szerzők tudományos értekezések formájában, de közérthetően mutatják be saját kutatási eredményeiket, s közvetítik egyúttal a kopernikuszi fordulattal kapcsolatos legújabb nemzetközi tudományos fejleményeket a magyar szellemi élet számára. Tanulmányaik ugyanúgy árnyalják a Kopernikusszal és követőivel kapcsolatos megcsontosodott elképzeléseket, mint amiképpen helyesbítik Arthur Koestler „Alvajárók” című könyvének széles körben elterjedt, fiktív állításait.
Nyelv:
magyar
Tpus:
Book
PeerReviewed
info:eu-repo/semantics/book
Formtum:
text
Azonost:
Laki, János and Székely, László, eds. (2017) A kopernikuszi fordulat fél évezred távlatában. L'Harmattan Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-414-226-3
Kapcsolat:
Ltrehoz:
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess