Ugrs a tartalomhoz

 

Palágyi Menyhért az „emlékezet”-ről

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/67116/
Archvum: MTA Knyvtr
Gyjtemny: Status = Published

Type = Book Section
Cm:
Palágyi Menyhért az „emlékezet”-ről
Ltrehoz:
Székely, László
Kiad:
Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Magyar Filozófiai Társaság, Státus Kiadó
Dtum:
2017
Tma:
BA Epistemology / ismeretelmélet
BD3 Philosophy of mind and spirit / szellem filozófiája
BF09 Sensation / észlelés, érzékelés
BF15 Thinking. Thought / gondolkodás
BF18 Sleep and dreams / alvás, álom
Tartalmi lers:
Palágyi Menyhért az Atheneum folyóiratban 1892-93-as évfolyamában három általa „lélektani”-ként illetve „pszichológiai”-ként megjelölt tanulmányt jelentetett meg. E tanulmányok egyikének a címe „Az emlékezet”, ám a másik kettő is érinti e tárgyterületet: bennük a filozófus az emlékezés emberi adottságát olyan középponti antropológiai kategóriaként kezeli, mely a reflexív gondolkodás meghatározó, konstitutív eleme, s mint
ilyen, ember mivoltunk kiküszöbölhetetlen előföltétele. Elmélete szerint az emlékezőtehetség az, amelynek köszönhetően képesek vagyunk megkülönböztetni magunkat környezetünktől, és ezáltal szubjektumként reflektálni
magunkra és a bennünket körbevevő világra: e képesség nélkül mind a mindennapi tudat, mind a filozófiai-reflexív gondolkodás, mind a művészetek és a tudományok elképzelhetetlenek volnának, és e funkcióhoz képest a múlt fölidézése az emlékezet által annak csupán járulékos, kiegészítő mozzanata.
Nyelv:
magyar
Tpus:
Book Section
PeerReviewed
info:eu-repo/semantics/bookPart
Formtum:
text
Azonost:
Székely, László (2017) Palágyi Menyhért az „emlékezet”-ről. In: Lábjegyzetek Platónhoz 15. Az emlékezet. Lábjegyzetek Platónhoz (15.). Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Magyar Filozófiai Társaság, Státus Kiadó, Szeged, pp. 392-406. ISBN 978-615-5727-00-9
Kapcsolat: