Ugrs a tartalomhoz

 

A romániai magyarok oktatási esélyegyenlőtlenségei és a felsőoktatási expanzió,a népszámlálások alapján

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/65060/
Archvum: MTA Knyvtr
Gyjtemny: Status = Published


Type = Book Section
Cm:
A romániai magyarok oktatási esélyegyenlőtlenségei és a felsőoktatási expanzió,a népszámlálások alapján
Ltrehoz:
Veres, Valér
Kzremkd:
Pusztai, Gabriella
Márkus, Zsuzsanna
Kiad:
Debreceni Egyetemi Kiadó
Dtum:
2017
Tma:
HM2 Social structure / társadalmi szerkezet
L1 Education (General) / oktatás általában
Tartalmi lers:
Az identitásformáló funkciója is kiemelkedő jelentőséget kap. Ez utóbbi funkció a többségi
népesség számára is létezik, az iskola a nemzeti identitás formálásának egyik terepe, egyrészt az
államnyelv és a történelemoktatás, másrészt a pedagógusok informális szerepén keresztül a tanulók
elsajátíthatják a nemzeti ideológia alapelemeit, forgatókönyveit és rituáléit.
Az erdélyi magyarság oktatási helyzetét és iskolai végzettség szerinti rétegződésének
vizsgálatában rendszerint kiemelkedő fontosságúnak tekintjük ezt az identitásformáló funkciót, ami csak
akkor tud érvényesülni, ha a fiatalok magyar tannyelvű oktatásban vesznek részt.
Az expanzió hatása, a közép- és a felsőoktatásba bekerülők számának nagyarányú emelkedése
változásokat hozott az erdélyi, és általában a romániai fiatalok általános iskola utáni szintekre való
bejutásában, ám ennek körülményei a rendszerváltás társadalmi hatásai által meghatározottak.
A tanulmány fő kutatási kérdései a következők: Hogyan változott a romániai magyarok
iskolázottsága, különösen a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya 2002 és 2011 között?
Hogyan érvényesül az oktatási expanzió a társadalmi méltányosság kiteljesülésében és az etnikainyelvi
esélyegyenlőtlenségek csökkentésében/felszámolásában?
Melyek a fő esélyegyenlőtlenségi tényezők az erdélyi magyarok vonatkozásában?
Milyen strukturális tényezők gátolják a román többséghez való "felzárkózást"?
Az elemzések empirikus alapját elsősorban a 2002 és 2011. évi népszámlálások végleges adatai képezik,
míg a tanuló fiatalok számának vizsgálatakor felhasználtuk a bukaresti Országos Statisztikai Intézet (INS) hivatalos, nyilvánosan is megjelent statisztikáit, valamint az Oktatási Minisztérium adatait is.
Nyelv:
magyar
Tpus:
Book Section
PeerReviewed
info:eu-repo/semantics/bookPart
Formtum:
text
Azonost:
Veres, Valér (2017) A romániai magyarok oktatási esélyegyenlőtlenségei és a felsőoktatási expanzió,a népszámlálások alapján. In: Szülőföldön Magyarul. Iskolák és diákok a határon túl. Debreceni Egyetemi Kiadó, pp. 187-214. ISBN 978 963 318 635 0
Kapcsolat: