Ugrs a tartalomhoz

 

A középvállalatok szerepe a feldolgozóiparban: Egy magyarországi kutatás első eredményei

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/64415/
Archvum: MTA Knyvtr
Gyjtemny: Status = Published
Type = Article
Cm:
A középvállalatok szerepe a feldolgozóiparban: Egy magyarországi kutatás első eredményei
Ltrehoz:
Kovács, Szilárd
Lux, Gábor
Páger, Balázs
Kiad:
Központi Statisztikai Hivatal
Dtum:
2017
Tma:
GF Human ecology. Anthropogeography / gazdasági-társadalmi földrajz
HB3 Economic systems / gazdasági rendszerek
HC2 Economic policy / gazdaságpolitika
HD1 Industries / ipar
Tartalmi lers:
Tanulmányunk az ipari kutatásokban növekvő érdeklődésre számot tartó középvállalati szeg-mens nemzetközi és hazai jelentőségének vizsgálatára vállalkozik, szakirodalmi feltárás és területi statisztikai módszerek segítségével. A szakirodalomban egyre inkább elfogadott tételt követve, a középvállalatokat a kis- és a nagyvállalkozásoktól egyaránt eltérő, önálló vállalati méretkategóriaként értelmezzük, amely fontos szerepet játszhat a területi versenyképesség javításában. A következő kérdések megválaszolására teszünk kísérletet:
- Mely okok vezettek a középvállalatok szerepének felértékelődéséhez az európai országok növekvő hányadában?
- Milyen problémák és kihívások jellemzik a középvállalati szektort a duális szerkezetű, az erős külföldi és a gyenge hazai vállalkozások közötti jelentős különbségeket mutató magyar feldolgozóiparban?
- Milyen sajátosságai vannak a hazai feldolgozóipari középvállalatok térszerveződésének, és hogyan változtak ezek a vállalatok az elmúlt másfél évtizedben?
Kutatásunkban az MTA KRTK Adatbankja által szolgáltatott, a Nemzeti Adó- és Vámhi-vatal (NAV) legfrissebb hozzáférhető vállalati adatait dolgoztuk fel a 2000 és 2013 közötti időszakra; a szűkített adatállomány 2676 elemet tartalmazott. Kutatási eredményeink rámutat-nak, hogy a középvállalatok számottevő jelentőségűek a hazai feldolgozóipari kis- és középvál-lalkozások (KKV-k) között, ugyanakkor ez a vállalati szegmens a 2000-es évek eleje óta zsugorodó tendenciát mutat. A gazdasági válság további megrázkódtatást jelentett a középvállalatok számára, és tovább ösztönözte a feldolgozóiparon belül zajló iparági átrendeződést. Kutatásunk kiterjedt a vállalati adatok területi és iparági koncentrációinak vizsgálatára is. A lokációs hányados és a feltárt komparatív előnyök mutatójának összevetésével négy csoportot különböztettünk meg a régió-iparág kombinációk között, melynek során négy esetben találtunk jelentős területi koncentrációt és kiaknázott komparatív előnyöket felmutató kombinációkat.
Nyelv:
angol
Tpus:
Article
PeerReviewed
info:eu-repo/semantics/article
Formtum:
text
Azonost:
Kovács, Szilárd and Lux, Gábor and Páger, Balázs (2017) A középvállalatok szerepe a feldolgozóiparban: Egy magyarországi kutatás első eredményei. Területi Statisztika : a Központi Statisztikai Hivatal folyóirata, 57 (1). pp. 52-75. ISSN 0018-7828 ; Online: 2064-8251
Kapcsolat:
https://doi.org/10.15196/TS570103