Ugrs a tartalomhoz

 

A fiúk nevelése és oktatása négy arisztokrata családban (gr./hg. Lónyay, br. Mednyánszky, br. Podmaniczky, br. Splényi) a dualizmus korában.

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/63691/
Archvum: MTA Knyvtr
Gyjtemny: Status = Published


Type = Book Section
Cm:
A fiúk nevelése és oktatása négy arisztokrata családban (gr./hg. Lónyay, br. Mednyánszky, br. Podmaniczky, br. Splényi) a dualizmus korában.
Ltrehoz:
Rébay, Magdolna
Kzremkd:
Mrázik, Julianna
Kiad:
Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete
Dtum:
2017-05
Tma:
DN1 Hungary / Magyarország
LA History of education / neveléstörténet
Tartalmi lers:
Virág Irén A magyar arisztokrácia neveltetése (1790–1848) c. kutatásának (2013) folytatására vállalkoztunk. Arra a kérdésre keressük a választ, hogy hogyan hatott a polgárosodás a magyarországi arisztokrácia nevelési-oktatási szokásaira a dualizmus korában. Ezért család- és iskolatörténeti kutatásokat végzünk. Jelen írásunkban a Lónyay, a Mednyánszky, a Podmaniczky és a Splényi család arisztokrata ágaira fókuszálunk. A négy család közül a Lónyay és a Mednyánszky először a XVII., a másik kettő XVIII. században kapta a főnemesi címet. A Lónyayak bárói ága azonban kihalt, s a nemesi ágakhoz tartozók csak a dualizmus korában nyerték el a grófi/hercegi rangot. Együttes bemutatásuknak praktikus okai vannak, a minta alacsony száma és a forrásbázis szűk volta. Utóbbi országgyűlési almanachokból, életrajzi és általános lexikonokból, valamint a Lónyay család tagjainak levelezéséből áll . Módszerül a prozopográfiát és a történeti dokumentumelemzést választottuk.
Megállapítottuk, hogy gyakori volt, hogy egy fiú több helyen „végezte” középiskolai tanulmányait. Ennek az volt az oka, hogy magántanulóként kevésbé kötődtek egy iskolához. A hazai felsőoktatási tanulmányokat – ha tehették – külföldiekkel egészítették ki. Erre – ahogy Lónyay Béla esete mutatja – a szülők befektetésként tekintettek. Míg a vizsgált Lónyayak politikusi, katonai, diplomata, gazdálkodói pályát választottak, addig a másik három családnál már kevésbé szokványosakat (tisztviselő, orvos, művész) is találunk.
Nyelv:
magyar
Tpus:
Book Section
PeerReviewed
info:eu-repo/semantics/bookPart
Formtum:
text
Azonost:
Rébay, Magdolna (2017) A fiúk nevelése és oktatása négy arisztokrata családban (gr./hg. Lónyay, br. Mednyánszky, br. Podmaniczky, br. Splényi) a dualizmus korában. In: A tanulás új útjai: HERA Évkönyvek IV. Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, pp. 599-619. ISBN 978-615-5657-01-6
Kapcsolat: