Ugrs a tartalomhoz

 

712 jelentősége a 25. dinasztia kronológiájában és az egyiptomi-kusita történelemben

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/63441/
Archvum: MTA Knyvtr
Gyjtemny: Status = PublishedType = Article
Cm:
712 jelentősége a 25. dinasztia kronológiájában és az egyiptomi-kusita történelemben
Ltrehoz:
Erdős, Gábor
Kiad:
Akadémiai Kiadó
Dtum:
2010
info:eu-repo/date/embargoEnd/2030-12-31
Tma:
PA Classical philology / klasszika-filológia
PA10 Greek (Hellenic) / görög filológia
PA20 Latin / latin filológia
Tartalmi lers:
Dahn’el Kahn 2001-ben új kronológiát javasolt a 25. (kusita) dinasztia történelmére vonatkozóan, amelyet II. Sarrukín 1999-ben publikált Tang-i Var-i feliratában olvasható új adatokra alapozott. Bár az általa felállított új kronológia számos ponton értelmezte át a korszak egyiptomi és kusita történelmének eseményeit, az ő felvetései sem mentesek félreértelmezésektől és hiányosságoktól. Jelen tanulmány szerzője a már ismert források pontosabb értelmezésével, és a probléma kontextusában még nem vizsgált néhány újabb forrás együttes vizsgálatával próbálja bizonyítani, hogy miért nem elfogadható minden kétséget kizáróan Dahn’el Kahn elmélete.
|
In 2001, Dahn’lel Kahn suggested a new chronology for the history of the 25th (kushite) dynasty which he based on new data of the inscription of Sargon II at Tang-i Var published in 1999. Although his new chronology reinterpreted the events of the contemporary Egyptian and Kushite history at many points, it is not free from misinterpretations and shortcomings. The author of the present essay tries to prove why he thinks that Dahn’el Kahn’s theory can not be accepted without any doubts by interpreting the known sources more precisely and joint studying such biblical and Assyrian sources which haven’t been study in the context of the problem yet.
Nyelv:
magyar
Tpus:
Article
PeerReviewed
info:eu-repo/semantics/article
Formtum:
text
Azonost:
Erdős, Gábor (2010) 712 jelentősége a 25. dinasztia kronológiájában és az egyiptomi-kusita történelemben. Antik Tanulmányok, 54 (2). pp. 191-214. ISSN 0003-567X
Kapcsolat:
https://doi.org/10.1556/AntTan.54.2010.2.1
Ltrehoz:
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess