Ugrs a tartalomhoz

 

A föníciai kereskedelem és művészet szerepe Kréta szigetén a IX-VII. században

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/63125/
Archvum: MTA Knyvtr
Gyjtemny: Status = PublishedType = Article
Cm:
A föníciai kereskedelem és művészet szerepe Kréta szigetén a IX-VII. században
Ltrehoz:
Niederreiter, Zoltán
Kiad:
Akadémiai Kiadó
Dtum:
2006
info:eu-repo/date/embargoEnd/2026-12-31
Tma:
PA Classical philology / klasszika-filológia
PA10 Greek (Hellenic) / görög filológia
PA20 Latin / latin filológia
Tartalmi lers:
A görög világban a keletről érkezett elefántcsont
faragványok és a feldolgozásra kerülő nyersanyag értéke mindenkor kiemelkedő
jelentőségű volt. Az elefántcsontot Homéros kilenc alkalommal említi meg,
kincsként elsődlegesen a hatalmi szférába helyezve, ahol a gazdagságot és a
tisztaságot szimbolizálta. A tárgyak birtoklása presztízsértékű volt a
tulajdonosaik számára. Szerepük azonban nemcsak a tulajdonosok, az uralkodó
réteg körében volt jelentős, hiszen az elefántcsont faragványok formakincse és
gazdag dekorációja a kortárs mesterek alkotására, a görög művészetre is hatott.
Az ekkor születő figurális ábrázolások a távoli keleti világ művészetének
hatása alatt álltak, a keleti ikonográfiából és tárgytípusok közül kölcsönző
görög mesterek azonban új stílust hoztak létre. A motívumokat, dekoratív és
figurális ábrázolásokat mintakönyvként használták fel, de a modelleket saját
képi világuk és művészi ízlésük szerint értelmezték újra.
Nyelv:
magyar
Tpus:
Article
PeerReviewed
info:eu-repo/semantics/article
Formtum:
text
Azonost:
Niederreiter, Zoltán (2006) A föníciai kereskedelem és művészet szerepe Kréta szigetén a IX-VII. században. Antik Tanulmányok, 50 (2). pp. 225-259. ISSN 0003-567X
Kapcsolat:
https://doi.org/10.1556/AntTan.50.2006.2.1
Ltrehoz:
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess