Ugrs a tartalomhoz

 

A „Rossz Anyag” problémája Mednyánszky László Naplójában

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/62965/
Archvum: MTA Knyvtr
Gyjtemny: Status = PublishedType = Article
Cm:
A „Rossz Anyag” problémája Mednyánszky László Naplójában
Ltrehoz:
Király, Erzsébet
Kiad:
Akadémiai Kiadó
Dtum:
2004
info:eu-repo/date/embargoEnd/2024-12-31
Tma:
PA Classical philology / klasszika-filológia
PA10 Greek (Hellenic) / görög filológia
PA20 Latin / latin filológia
Tartalmi lers:
<abstract xml:lang="ES-X">
Az alábbi tanulmány kísérlet a kiváló magyar festő, Mednyánszky László (1852-1919) új kiadású írásos hagyatékának interpretatív megközelítésére. A művésznaplók különös dokumentumai egy intellektuális tájékozódásban eltelt életnek: görög betűkkel írt - talán szándékosan kódolt - magyar, illetve német nyelvű gondolattöredékek. A szerző képeivel egyszerre született szövegek tehát, amelyek történeti szempontú feltárásra és befogadásra várnak. A művész „töprengéseinek” konstans tárgyai felfoghatók egy tematikus belső beszéd elemeiként. A feljegyzések tartalmi centrumában a XIX. század végi magyar társadalom kataklizmájának, erkölcsi-biológiai romlásának problémája áll. Festőnk e romlás hordozó alapját, magát a Rosszat is megnevezi. Ez pedig nem más, mint a kortársi anyagelvűség, sőt az ontológiai értelemben vett Anyag maga. Ellentéte a naplókban a Lélek, az örök Jó princípiuma, abban az értelem-összefüggésben, ahogyan az a görög idealista hagyományból ránk maradt. A mulandóságnak kitett érzékvilág, a kárhozatos test és a tiszta eszményiség nyelvileg kimutatható toposzai olvastán felvetjük egy platonikus-gnósztikus alapú dualizmus szerepét Mednyánszky világképében.
Nyelv:
magyar
Tpus:
Article
PeerReviewed
info:eu-repo/semantics/article
Formtum:
text
Azonost:
Király, Erzsébet (2004) A „Rossz Anyag” problémája Mednyánszky László Naplójában. Antik Tanulmányok, 48 (1-2). pp. 125-134. ISSN 0003-567X
Kapcsolat:
https://doi.org/10.1556/AntTan.48.2004.1-2.15
Ltrehoz:
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess