Ugrs a tartalomhoz

 

Az ipar 4.0 komplexitása – II.

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/61366/
Archvum: MTA Knyvtr
Gyjtemny: Status = Published

Type = Article
Cm:
Az ipar 4.0 komplexitása – II.
Ltrehoz:
Kovács, Olivér
Kiad:
Magyar Tudományos Akadémia
Dtum:
2017
Tma:
HD1 Industries / ipar
Tartalmi lers:
Kétrészes tanulmányunk célja, hogy a negyedik ipari forradalomról szóló szokásos elemzéseket meghaladva, komplex közgazdaság-tudományi megközelítést vázoljunk. Az I. rész áttekintette az ipar 4.0 és a digitális gazdaság mibenlétét, körvonalazta az európai ipar jelenlegi helyzetét, rámutatott a főbb tendenciák mozgató mechanizmusaira, s végül azzal a következtetéssel zárt, hogy megkerülhetetlen az ipar 4.0 komplexitását mélyebben elemeznünk. Tanulmányunk II. részében erre vállalkozunk. Feltárjuk a legfontosabbnak gondolt átváltásokat, szi­ner­gikus kapcsolatokat és nem szándékolt következményeket, amelyek egyértelművé teszik, hogy az érzékelhető változások mellett változtatásokra is szükség van. Ezért fogalmazzuk meg az úgynevezett intelligens gazdasági kormányzás néhány minimumkritériumát, amelyekkel az ipar 4.0 és a digitális gazdaság kibontakoztatása fenntarthatóvá tehető.*
Journal of Economic Literature (JEL) kód: L5, L6, O25, O4, O3.
Nyelv:
angol
Tpus:
Article
PeerReviewed
info:eu-repo/semantics/article
Formtum:
text
Azonost:
Kovács, Olivér (2017) Az ipar 4.0 komplexitása – II. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 64 (9). pp. 970-987. ISSN 0023-4346
Kapcsolat:
https://doi.org/10.18414/KSZ.2017.9.970
MTMT:3261490