Ugrs a tartalomhoz

 

Az ipar 4.0 komplexitása – I.

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/60073/
Archvum: MTA Knyvtr
Gyjtemny: Status = Published

Type = Article
Cm:
Az ipar 4.0 komplexitása – I.
Ltrehoz:
Kovács, Olivér
Kiad:
Magyar Tudományos Akadémia
Dtum:
2017
Tma:
HD1 Industries / ipar
Tartalmi lers:
Kétrészes tanulmányunk célja, hogy egy összetettebb megközelítéssel meghaladjuk a negyedik ipari forradalomról szóló szokásos elemzéseket. Mindezt rendszerszemléletben tesszük, azaz az ipar 4.0 és a digitális gazdaság kérdését a társadalmi-gazdasági rendszer szerkezetével összevetve vizsgáljuk. Azokra a területekre és összefüggésekre koncentrálunk, ahol már most érzékelhetők a változások. Az I. rész áttekinti az ipar 4.0 és a digitális gazdaság mibenlétét, vázolja az európai ipar jelenlegi helyzetét, rámutat a főbb tendenciák mozgató mechanizmusaira. Bemutatjuk, hogy megkerülhetetlen az ipar 4.0 komplexitásának mélyebb feltárása, amire a II. részben teszünk kísérletet. Bizonyos átváltások, szinergiahatások és nem szándékolt következmények ugyanis arra intenek, hogy az érzékelhető változások mellett változtatásokra is szükség van. Megfogalmazzuk az intelligens gazdasági kormányzás néhány elvi minimumkritériumát, amivel az ipar 4.0 és a digitális gazdaság kibontakozása fenntarthatóvá tehető.*
Journal of Economic Literature (JEL) kód: L5, L6, O25, O4, O3.
Nyelv:
angol
Tpus:
Article
PeerReviewed
info:eu-repo/semantics/article
Formtum:
text
Azonost:
Kovács, Olivér (2017) Az ipar 4.0 komplexitása – I. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, 64 (7-8). pp. 823-854. ISSN 0023-4346
Kapcsolat:
https://doi.org/10.18414/KSZ.2017.7-8.823
MTMT:3254766; doi:10.18414/KSZ.2017.7-8.823