Ugrs a tartalomhoz

 

A „személyes daimón” elképzelésének alakulása Platóntól Iamblichosig

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/51002/
Archvum: MTA Knyvtr
Gyjtemny: Status = PublishedType = Article
Cm:
A „személyes daimón” elképzelésének alakulása Platóntól Iamblichosig
Ltrehoz:
Tóth, Ibolya
Kiad:
Akadémiai Kiadó
Dtum:
2014
info:eu-repo/date/embargoEnd/2034-06-30
Tma:
PA Classical philology / klasszika-filológia
PA10 Greek (Hellenic) / görög filológia
PA20 Latin / latin filológia
Tartalmi lers:
Az ember életét végigkísérő „személyes daimón” gondolata először Platónnál jelenik meg a görög filozófiai hagyományban. A platóni corpus idevágó szöveghelyeit megvizsgálva azt találjuk, hogy az elképzelés komoly változáson esett át Platón filozófiáján belül, azonban az alapgondolat végig ugyanaz marad: a személyes daimón az ember sorsának a beteljesítője. Platón utódai megpróbálták mesterük olykor ellentmondásosnak tűnő elképzeléseit összeegyeztetni egymással. A tanulmányban sorra veszem azokat a szövegeket, amelyek a személyes daimón kérdésével foglalkoznak. Ezek a művek középplatonikus és újplatonikus szerzőktől maradtak ránk. A szövegek arra mutatnak, hogy a platonizmus egyes korszakaiban a személyes daimón elképzelése bizonyos sajátosságokat hordoz: míg a középső platonizmusban Sókratés daimonionjának az alakjával összeolvadva az erkölcsös életre való buzdításra szolgál, addig az újplatonizmusban a lélek megszabadulásában játszik szerepet.
|
In Greek philosophy, the idea of a “personal daimon” accompanying man throughout his life first appears in Plato’s writings. By examination of the relevant passages of the Platonic corpus we find that this idea has undergone major changes even within Plato’s philosophy. However, the basic motif remained the same: the personal daimon’s role is to lead one to his fate. Plato’s heirs felt the need of harmonizing their master’s different conceptions which at certain points seem to contradict each other. In my study, I shall investigate the works dealing with the idea of personal daimon all of which are from Middle- and Neoplatonic authors. These texts show that each era has its unique concept of personal daimon characteristic to it: in Middle Platonism, the personal daimon is intertwined with the idea of Socrates’ daimonion and it has become some kind of reward for a virtuous life, while in Neoplatonism it helps the soul in its quest for salvation.
Nyelv:
magyar
Tpus:
Article
PeerReviewed
info:eu-repo/semantics/article
Formtum:
text
Azonost:
Tóth, Ibolya (2014) A „személyes daimón” elképzelésének alakulása Platóntól Iamblichosig. Antik Tanulmányok, 58 (1). pp. 15-57. ISSN 0003-567X
Kapcsolat:
https://doi.org/10.1556/AntTan.58.2014.1.2
Ltrehoz:
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess