Ugrs a tartalomhoz

 

Szabad kötöttség: szonettekről és politikai líráról a ’45 utáni magyar irodalomból

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/47842/
Archvum: MTA Knyvtr
Gyjtemny: Status = Published

Type = Book
Cm:
Szabad kötöttség: szonettekről és politikai líráról a ’45 utáni magyar irodalomból
Ltrehoz:
Pataky, Adrienn
Kiad:
Ráció Kiadó
Dtum:
2016-07-01
info:eu-repo/date/embargoEnd/2027-01-01
Tma:
DN1 Hungary / Magyarország
HN2 Social reform / társadalmi változás, reform
ML Literature of music / zeneirodalom, zeneművek
P0 Philology. Linguistics / filológia, nyelvészet
PN0441 Literary History / irodalomtörténet
Tartalmi lers:
A kötet két téma összefogására tesz kísérletet: a politikai és a poétikai kötöttségek ’45 utáni viszonyaihoz szól hozzá a magyar líra néhány szerzőjén keresztül. Az Újhold folyóiratnak (s szellemi közösségnek) a körébe tartozó három költő, Nemes Nagy Ágnes, Weöres Sándor és Lakatos István közös hagyományból táplálkozó, de eltérő irányú költészete mellett foglalkozik kortársuk, Faludy György expresszív és nagy műveltséganyagot működtető lírájával, illetve a neoavantgárd felé elmozduló Szilágyi Domokos költészetével. A szamizdat korszakból pedig Petri György munkásságát emeli ki. A könyv Lakatos és Petri (lírájának) közéleti vonatkozásaira összpontosít, a többi költőnek elsősorban a szonettjeivel foglalkozik, azokból néhány jellemző motívumot kiemelve (térbeliség, temporalitás, testiség, akusztikum, vizualitás, petrarkizmus, biopoétika), remélve, hogy egymás mellé helyezésük, a különféle lírai bázisok egy-egy szeletének felmutatása azt a háttérben mozgó kulturális-társadalmi szcénát is valamelyest megrajzolja, amelyben alkotásaik, bő félévszázad alatt, létrejöttek.
Nyelv:
magyar
Tpus:
Book
NonPeerReviewed
info:eu-repo/semantics/book
Formtum:
text
Azonost:
Pataky, Adrienn (2016) Szabad kötöttség: szonettekről és politikai líráról a ’45 utáni magyar irodalomból. Ráció Kiadó, Budapest.
Kapcsolat:
Ltrehoz:
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess