Ugrs a tartalomhoz

 

Posztszocialista jóllét és területi egyenlőtlenség a Kárpát-medencében = Post-socialist well-being and spatial inequalities in the Carpathian Basin

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/47826/
Archvum: MTA Knyvtr
Gyjtemny: Status = PublishedType = Article
Cm:
Posztszocialista jóllét és területi egyenlőtlenség a Kárpát-medencében = Post-socialist well-being and spatial inequalities in the Carpathian Basin
Ltrehoz:
Szirmai, Viktória
Schuchmann, Júlia
Halász, Levente
Kiad:
MTA Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete
Dtum:
2016
Tma:
HD21 Regional economics / regionális gazdaság
HM2 Social structure / társadalmi szerkezet
HM4 Social processes / társadalmi folyamatok
Tartalmi lers:
A tanulmány a Kárpát-medence térségeinek a társadalmi jólléttel összefüggő problémáit és területi egyenlőtlenségeit elemzi, részben társadalomstatisztikai módszerekkel, részben a kapcsolódó szakirodalom segítségével: országos és regionális léptékben, mégpedig hét magyar, négy szlovák, három román, egy szerb, egy ukrán, valamint a nyugati modellekkel való összehasonlítás szempontjának a biztosítása miatt egy osztrák NUTS 2 szintű régió eseteiben. A megalapozó kutatás a társadalmi jóllét stiglitzi dimenzióiból kiindulva néhány lényeges társadalmi jellegű mutatót vizsgál: a jövedelmet, az anyagi deprivációs szinteket, a szegénységi kockázatokat, az iskolázottságot, a munkanélküliséget, az egészséget, emellett a GDP és néhány társadalmi mutató kapcsolatát, valamint a térbeli társadalmi egyenlőtlenségeket. Az eredményeket rangsorolja, tipizálja, egyszersmind keresi a különböző régiók közötti hasonlóságokat és a különbségeket is.
Nyelv:
magyar
Tpus:
Article
PeerReviewed
info:eu-repo/semantics/article
Formtum:
text
Azonost:
Szirmai, Viktória and Schuchmann, Júlia and Halász, Levente (2016) Posztszocialista jóllét és területi egyenlőtlenség a Kárpát-medencében = Post-socialist well-being and spatial inequalities in the Carpathian Basin. Tér és Társadalom, 30 (4). pp. 110-128. ISSN 2062-9923
Kapcsolat:
DOI: 10.17649/TET.30.4.2838
Ltrehoz:
cc_by_nc_nd