Ugrs a tartalomhoz

 

Települési környezetvédelem Magyarországon: Egy kutatás előfeltevései = Local environmental protection in Hungary: A research hypothesis

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/47398/
Archvum: MTA Knyvtr
Gyjtemny: Status = PublishedType = Article
Cm:
Települési környezetvédelem Magyarországon: Egy kutatás előfeltevései = Local environmental protection in Hungary: A research hypothesis
Ltrehoz:
Fodor, László
Barta, Attila
Fónai, Mihály
Bányai, Orsolya
Kiad:
MTA Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete
Dtum:
2016
Tma:
GE Environmental Sciences / környezettudomány
GF1 Settlement geography / településföldrajz
K Law (General) / jogtudomány általában
Tartalmi lers:
Az alábbi cikk a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által támogatott, Helyi önkormányzati szerepek és eszközök az ökológiai fenntarthatóság megvalósításában címet viselő, alapvetően jogtudományi (de emellett szociológiai és politológiai) megközelítésű kutatás bevezető tanulmánya. Célja rögzíteni az interdiszciplináris kutatás hipotéziseit és várható eredményeit. Úgy véljük, hogy a helyi cselekvési szintnek az ökológiai fenntarthatóság elérésében játszott szerepe nélkülözhetetlen, habár nem egyedüli, és nem is az elsődleges tényező. Ha az önkormányzatok túl sok feladatot és hatáskört kapnak, akkor azokat nem tudják megfelelően ellátni, illetve a környezetpolitika, környezetjog egészének hatékonysága gyenge (hiszen számos probléma nem közelíthető meg helyi szinten). Ha túl kevés feladatuk, illetve hatáskörük van, akkor amellett, hogy csorbul a helyi önkormányzáshoz való jog, a környezetpolitika, illetve környezetjog összességében megint nem lesz eléggé hatékony. Egyensúlyt kell tehát találni valahol, ami a változó lehetőségek és kihívások függvényében nem egy statikus egyensúly, hanem csakis dinamikus egyensúly lehet, folyamatos súlypontváltoztatással. Abból indulunk ki, hogy környezeti fenntarthatósági szempontból jelenleg is számos változás indokolt, melyek részben intézményi, strukturális jellegűek. Úgy véljük, hogy a helyi közösségek igényei, érdekei és elvárásai sem hagyhatók figyelmen kívül, ezért a kérdéskör értelmezése során több aktor szempontjaival és cselekvéseivel kell számolni.
Nyelv:
magyar
Tpus:
Article
PeerReviewed
info:eu-repo/semantics/article
Formtum:
text
Azonost:
Fodor, László and Barta, Attila and Fónai, Mihály and Bányai, Orsolya (2016) Települési környezetvédelem Magyarországon: Egy kutatás előfeltevései = Local environmental protection in Hungary: A research hypothesis. Tér és Társadalom, 30 (3). pp. 19-39. ISSN 2062-9923
Kapcsolat:
DOI: 10.17649/TET.30.3.2763
Ltrehoz:
cc_by_nc_nd