Ugrs a tartalomhoz

 

Az Érzelmi Kreativitás Leltár (ECI) hazai adaptációja

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/42231/
Archvum: MTA Knyvtr
Gyjtemny: Status = Published

Type = Article
Cm:
Az Érzelmi Kreativitás Leltár (ECI) hazai adaptációja
Ltrehoz:
KŐVÁRY, ZOLTÁN
DEVECSERY, ÁGNES
JAKAB, KRISZTINA
PUSZTAI, BARBARA
AGÓCS, LAURA
KÓMÁR, RÉKA
OROSZ, GÁBOR
Kiad:
Akadémiai Kiadó
Dtum:
2014
Tma:
BF10 Emotions. Affections / érzelem
Tartalmi lers:
Tanulmányunkban az Averill és Thomas-Knowles (1991) által kidolgozott Érzelmi Kreativitás Index (ECI) hazai adaptációját mutatjuk be. Az érzelmi kreativitás koncepciója számos oknál fogva jelentõs: kitágította az empirikus kreativitáskutatás fókuszát, közelebb hozta egymáshoz az akadémiai és személyiségpszichológiai paradigmákat, és gyakorlati jelentõsége is van; az érzelmi kreativitás magas szintje fordítottan korrelál az alexitímiával, ami számos klinikai jelenség rizikótényezõje. Az Érzelmi Kreativitás Index egy 30 itemes önkitöltõs skála, Averill és Thomas-Knowles a konstrukció szerkezetének és az egyéni különbségeknek a felmérése céljából alakította ki. Három alskálát tartalmaz: érzelmi készültség, újdonság és hatékonyság/autentikusság. Jelenlegi kutatásunk célja az volt, hogy megteremtsünk egy érvényes és megbízható magyar változatot az érzelmi kreativitás mérésére James Averill munkái alapján és az õ személyes engedélyével. A tesztet három vizsgálatban alkalmaztuk. Az elsõben 905 személy (561 nõ és 344 férfi) vett részt, amely alapján felülvizsgáltuk az eredeti faktorstruktúrát. Az eredmények és a konfirmációs faktoranalízis egyaránt megerõsítették a háromfaktoros struktúrát, a skálák megfelelõ belsõ konzisztenciát mutattak. Második vizsgálatunkban négy pszichológiai skálát alkalmaztunk (IRI, CISS 48, Tóth-féle Kreativitás Skála, Kreatív Tevékenység Kérdõív) a konvergens és divergens validitás megállapítására. Az eredmények kapcsolatai igazolták a három konstrukció érvényességét. A harmadik vizsgálatban a vonások idõbeli stabilitását néztük meg teszt-reteszt módszerrel. Ezen vizsgálatok eredményei alapján elmondhatjuk, hogy a lefordított, adaptált, lerövidített kérdõív pszichometriai jellemzõi megfelelõek, és megbízhatóan méri a nevezett pszichológiai konstruktumokat.
Nyelv:
magyar
Tpus:
Article
PeerReviewed
info:eu-repo/semantics/article
Formtum:
text
Azonost:
KŐVÁRY, ZOLTÁN and DEVECSERY, ÁGNES and JAKAB, KRISZTINA and PUSZTAI, BARBARA and AGÓCS, LAURA and KÓMÁR, RÉKA and OROSZ, GÁBOR (2014) Az Érzelmi Kreativitás Leltár (ECI) hazai adaptációja. Pszichológia, 34 (4). pp. 339-362. ISSN 0230-0508 (Print) 2060-2782 (Online)
Kapcsolat:
10.1556/Pszicho.34.2014.4.2