Ugrs a tartalomhoz

 

A klímaváltozás hatása a természetes élőhelyekre

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/41197/
Archvum: MTA Knyvtr
Gyjtemny: Status = PublishedType = Book Section
Cm:
A klímaváltozás hatása a természetes élőhelyekre
Ltrehoz:
Somodi, Imelda
Bede-Fazekas, Ákos
Lepesi, Nikolett
Czúcz, Bálint
Kzremkd:
Pálvölgyi, Tamás
Selmeczi, Pál
Kiad:
Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
Dtum:
2016
Tma:
GE Environmental Sciences / környezettudomány
QE Geology / földtudományok
QH Natural history / természetrajz
Tartalmi lers:
A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer számos olyan környezeti adatot tartalmaz, amelyre alapozva meg lehet becsülni a természetközeli élőhelyek jelenlegi megfigyelt előfordulásainak jövőbeli fennmaradási esélyeit (klímaváltozás várható hatása). Ebből a célból prediktív modellek építésével, majd a modellek jövőbeli célidőszakra történő kivetítésével előrejelzéseket (ún. predikciókat) készítettünk, és a modelleket elemezve meghatároztuk az éghajlat változására legérzékenyebben reagáló (klímaérzékeny) élőhelyeket. Az egyes élőhelyek térbeli összekötöttségét (konnektivitását), az élőhelyi sokféleséget (diverzitást) és a természetességet számszerűsítve komplex alkalmazkodóképességi indikátort képeztünk, majd az alkalmazkodóképesség és a várható hatás figyelembevételével az élőhelyek sérülékenységét is meghatároztuk. E modellezési rendszer segítségével a NATéR térképi felbontásában minden olyan területegységre számszerűsíteni tudtuk a klímaérzékeny élőhelyek (szám szerint 12 előhely) sérülékenységét, ahol az adott élőhely napjainkban előfordul. Az eredmények szerint a klímaváltozás hatása a klímaérzékeny élőhelyek többségére, s különösen az erdőkre nézve kedvezőtlen. A vizsgálatba vont két vízhez kötődő és néhány fátlan élőhelyet viszont valószínűleg – ha csak részben is, de – előnyösen fogja érinteni az éghajlatváltozás. Az eredmények egybecsengenek azzal a várakozással, hogy a nyíltabb élőhelyek felé tolódik el a vegetáció melegebb és szárazabb klíma esetén, lévén, hogy Magyarország az erdős és a sztyepp biom határán fekszik. Mivel az erdőkkel borított hegyvidékek természetes növényzete bizonyult sérülékenyebbenek az alföldekénél, a jövőben az erdők fenntartása Magyarországon nehézségekbe ütközhet, illetve nyíltabb élőhelyek válhatnak fenntarthatóvá.
Nyelv:
angol
Tpus:
Book Section
NonPeerReviewed
info:eu-repo/semantics/bookPart
Formtum:
text
Azonost:
Somodi, Imelda and Bede-Fazekas, Ákos and Lepesi, Nikolett and Czúcz, Bálint (2016) A klímaváltozás hatása a természetes élőhelyekre. In: Tudásmegosztás, alkalmazkodás és éghajlatváltozás. Magyar Földtani és Geofizikai Intézet, Budapest, pp. 57-63. ISBN 978-963-671-308-9
Kapcsolat:
MTMT:3119675