Ugrs a tartalomhoz

 

A költségtávolság alakulása a diszkont és a hagyományos légitársaságok repülőjegyárai alapján, Budapest példáján Examining cost distance by comparing airfares of network carriers and low-cost airlines: The case of Budapest

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/39232/
Archvum: MTA Knyvtr
Gyjtemny: Status = Published


Type = Article
Cm:
A költségtávolság alakulása a diszkont és a hagyományos légitársaságok repülőjegyárai alapján, Budapest példáján Examining cost distance by comparing airfares of network carriers and low-cost airlines: The case of Budapest
Ltrehoz:
Dudás, Gábor
Boros, Lajos
Pál, Viktor
Pernyész, Péter
Kiad:
MTA Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete
Dtum:
2016
Tma:
HD21 Regional economics / regionális gazdaság
HE11 Transport of persons / személyszállítás
Tartalmi lers:
T: A 20. század második felétől a közlekedési és infokommunikációs techno-
lógiák fejlődése jelentős mértékben átalakította az emberek mobilitásának, az áruk
szállításának és az információ áramlásának földrajzi és időbeli korlátait, elősegítve ez-
zel a városok térkapcsolatainak egyre komplexebbé válását. Kutatásunkban egyrészt a
diszkont és a hagyományos légitársaságok eltérő üzletpolitikájára és gyakorlataira,
másrészt ezek térmódosító kontextusaira koncentrálunk. Elsősorban arra igyekszünk
választ kapni, hogy a Malév csődje, valamint a diszkont légitársaságok térhódítása ho-
gyan változtatta meg Budapest légi közlekedési kapcsolatait, légi elérhetőségét, a repü-
lőjegyárakat, valamint, hogy milyen módon formálták a város térbeli elérhetőségét és
térkapcsolatait.
A térkapcsolat-változások térképezése alternatív távolságfogalmak használatát
indokolja, hiszen a technológiai fejlődés egyre magasabb fokán többé már nem a tér
egyes elemei közötti fizikai távolságok a meghatározóak, hanem a megtételükhöz szük-
séges idő és költség, így a városok térkapcsolatainak mérése és számszerűsítése légi
közlekedési adatokból származtatott időtávolság- és költségtávolság-értékek használa-
tát teszi szükségessé. A kutatás célja a hagyományos és a diszkont légitársaságok eltérő üzletmodelljé-
ből adódóan a két típus által elérhető városok költségtávolságának összehasonlítása és
a kapott eredmények térképi megjelenítése. Tanulmányunkban kvantitatív adatelem-
zési módszerekre és automatizált internetes adatgyűjtésre építve kidolgoztunk egy
olyan adatelemzési módszert és GIS-alapú térképi ábrázolást, amely alkalmasnak bizo-
nyulhat az európai városok és Budapest közötti alternatív távolságok ábrázolására és a
térkapcsolatok feltárására. Kutatásunk megerősítette, hogy a diszkont légitársaságok
kedvezőbb áron kínálnak repülőjegyeket, valamint a vizsgált időpontokat figyelembe
véve a legkedvezőbb áron az egy hónapra előre foglalt jegyek esetében utazhatunk Bu-
dapestről európai célállomásokra.
Nyelv:
magyar
Tpus:
Article
NonPeerReviewed
info:eu-repo/semantics/article
Formtum:
text
Azonost:
Dudás, Gábor and Boros, Lajos and Pál, Viktor and Pernyész, Péter (2016) A költségtávolság alakulása a diszkont és a hagyományos légitársaságok repülőjegyárai alapján, Budapest példáján Examining cost distance by comparing airfares of network carriers and low-cost airlines: The case of Budapest. Tér és Társadalom, 30 (2). pp. 107-132. ISSN 2062-9923
Kapcsolat:
10.17649/TET.30.2.2732
-
Ltrehoz:
cc_by_nc_nd