Ugrs a tartalomhoz

 

A Közép-Magyarország régió szétválasztása Budapest és környékének sikertelen erőfeszítései az együttműködésre = Splitting the Central Hungary region. Unsuccessful attempts of Budapest and Pest county for cooperation

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/39231/
Archvum: MTA Knyvtr
Gyjtemny: Status = Published


Type = Article
Cm:
A Közép-Magyarország régió szétválasztása Budapest és környékének sikertelen erőfeszítései az együttműködésre = Splitting the Central Hungary region. Unsuccessful attempts of Budapest and Pest county for cooperation
Ltrehoz:
Tosics, Iván
Kiad:
MTA Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete
Dtum:
2016
Tma:
GF1 Settlement geography / településföldrajz
HD21 Regional economics / regionális gazdaság
Tartalmi lers:
Budapest és vonzáskörzete kapcsolatának javítására a 2000-es években több erőfeszítés
is történt, a Közép-Magyarország régió mellett létrejött a Budapesti Agglomeráció Fej-
lesztési Tanács és a Budapesti Közlekedési Szövetség. A főváros 2004-ben azért voksolt a
régió együtt maradása mellett, mert ebben az ezer szállal összetartozó térségben látta a
nagyvárosi fejlődés zálogát. A kormány akkor ezt elismerte és azt is figyelembe vette,
hogy a szétválasztás esetén Pest megyének járó többlettámogatásokat az ország legsze-
gényebb részeinek juttatásaiból vonnák el. Most, egy évtizeddel később, ugyanez a hely-
zet, közben azonban a 2010-es években minden kooperációs intézményt felszámoltak. A
régió szétválasztása helyett az együttműködés erősítésének új formáit kellett volna fel-
tárni, hogy a régió valódi metropolisztérségként fejlődhessen, ne csak az EU-s támogatá-
sokvélthatásairatekintettel.
Nyelv:
magyar
Tpus:
Article
NonPeerReviewed
info:eu-repo/semantics/article
Formtum:
text
Azonost:
Tosics, Iván (2016) A Közép-Magyarország régió szétválasztása Budapest és környékének sikertelen erőfeszítései az együttműködésre = Splitting the Central Hungary region. Unsuccessful attempts of Budapest and Pest county for cooperation. Tér és Társadalom, 30 (2). pp. 98-105. ISSN 2062-9923
Kapcsolat:
10.17649/TET.30.2.2776
-
Ltrehoz:
cc_by_nc_nd