Ugrs a tartalomhoz

 

Az emberi fejlettségi index alakulása Románia Közép-Régiójában

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/38785/
Archvum: MTA Knyvtr
Gyjtemny: Status = Published

Type = Article
Cm:
Az emberi fejlettségi index alakulása Románia Közép-Régiójában
Ltrehoz:
Jánossy, Zsuzsanna
Kiad:
Szent István Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft.
Dtum:
2015
Tma:
HM2 Social structure / társadalmi szerkezet
Tartalmi lers:
Jelen tanulmányban az emberi fejlettségi indexet és az ezt alkotó mutatókat: az egy lakosra jutó
bruttó hazai terméket, a születéskor várható élettartamot, a kombinált
beiskolázási arányt és a
felnőtt írni
-
olvasni tudás rátáját elemzem. Írásomban nem matematikai módszerek és számítási
képletek vannak levezetve, hanem a mutatók értékei által tükrözött fejlettségi szintet mutatom
be. Az elemzés tartalmazza az egyes mutató
k összetevőinek vizsgálatát, így átfogóbb képet
alkothatunk a gazdasági
-
társadalmi helyzet alakulásáról és annak hatásairól. Először Románia
1980 és 2011 közötti időszakban mért HDI
-
jét más országok indexértékeivel vetem össze, majd
kisebb térségre lebontv
a, a Közép
-
Régiót alkotó megyék mutatóit vizsgálom meg alaposabban.
Nyelv:
magyar
Tpus:
Article
PeerReviewed
info:eu-repo/semantics/article
Formtum:
text
Azonost:
Jánossy, Zsuzsanna (2015) Az emberi fejlettségi index alakulása Románia Közép-Régiójában. Studia Mundi – Economica, 2 (1). pp. 38-52. ISSN 2415-9395
Kapcsolat:
10.18531/Studia.Mundi.2015.02.01.38-52
-