Ugrs a tartalomhoz

 

Az alsó-permi Korpádi Homokkő Formáció törmelékes kőzeteinek ásványtani és kőzettani jellemzői a Túrony–1 fúrásban (Szlavóniai–Drávai-terrénum) Mineralogical and petrographic characteristics of siliciclastic rocks from the Lower Permian Korpád Sandstone Formation, core Túrony–1 (Slavonia–Drava unit)

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/15775/
Archvum: MTA Knyvtr
Gyjtemny: Status = Published


Type = Article
Cm:
Az alsó-permi Korpádi Homokkő Formáció törmelékes kőzeteinek ásványtani és kőzettani jellemzői a Túrony–1 fúrásban (Szlavóniai–Drávai-terrénum) Mineralogical and petrographic characteristics of siliciclastic rocks from the Lower Permian Korpád Sandstone Formation, core Túrony–1 (Slavonia–Drava unit)
Ltrehoz:
Varga, Andrea
Raucsik, Béla
Szakmány, György
Kiad:
Magyarhoni Földtani Társulat
Dtum:
2014
Tma:
QE05 Historical geology. Stratigraphy / Földtörténet, rétegtan
QE06 Petrology. Petrography / kőzettan, petrográfia
Tartalmi lers:
Abstract
We present the results of a mineralogical and petrographic study of Lower Permian red sandstones and siltstones penetrated by the borehole Túrony–1 (Tu–1), Korpád Sandstone Formation, Southern Transdanubia, Hungary. Apart from the transition zones between the Korpád Sandstone and underlying/overlying formations with mixed grain composition, the studied succession comprises quartz- and mica-rich siliciclastic rocks with abundant metamorphic rock fragments. In the fine-grained siltstones, presence of an intensive bioturbation suggests a relatively humid depositional environment (wet red beds). Considering the framework grain composition and the clay mineral assemblages, a relatively wide (~40–60 m) fault zone is supposed between the Túrony Slate and Korpád Sandstone formations in the borehole Tu–1. Similarly, an extensive tectonic zone could occur on the boundary between the Jakabhegy Sandstone and Korpád Sandstone.
Keywords: X-ray powder diffraction; petrography; siliciclastic sequence; Permian; Villány Mountains
Összefoglalás
Tanulmányunkban a Túrony–1 (Tu–1) fúrásból a Korpádi Homokkő Formáció (dél-dunántúli alsó-perm) vörös homokkő és aleurolit kőzettípusainak ásványtani és kőzettani vizsgálati eredményeit mutatjuk be. A vizsgált rétegsort uralkodóan metamorf kőzettörmelékben gazdag, kvarc- és csillámdús kőzetek építik fel. A finomszemcsés kőzetekben megfigyelhető intenzív bioturbáció nedves üledékképződési környezetre („wet red beds”) utal. Figyelembe véve a vázalkotó szemcsék mennyiségi arányát, valamint az agyagásványos összetételt feltételezzük, hogy a Tu–1 fúrásban a Túronyi Agyagpala és a Korpádi Homokkőként elkülönített rétegsor széles (kb. 40–60 m) törészóna mentén érintkezik. Hasonlóan, a Korpádi Homokkő felső szakaszának felső részén a Jakabhegyi Homokkő és a Korpádi Homokkő határán szintén széles tektonikus zóna feltételezhető.
Tárgyszavak: röntgen-pordiffrakció; petrográfia; törmelékes rétegsor; perm; Villányi-hegység
Nyelv:
magyar
Tpus:
Article
PeerReviewed
info:eu-repo/semantics/article
Formtum:
text
Azonost:
Varga, Andrea and Raucsik, Béla and Szakmány, György (2014) Az alsó-permi Korpádi Homokkő Formáció törmelékes kőzeteinek ásványtani és kőzettani jellemzői a Túrony–1 fúrásban (Szlavóniai–Drávai-terrénum) Mineralogical and petrographic characteristics of siliciclastic rocks from the Lower Permian Korpád Sandstone Formation, core Túrony–1 (Slavonia–Drava unit). FÖLDTANI KÖZLÖNY, 144 (3). pp. 211-230. ISSN 0015-542X
Kapcsolat: