Ugrs a tartalomhoz

 

A KÖZÚTI MEGKÖZELÍTHETŐSÉG NÉHÁNY ASPEKTUSA

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/14841/
Archvum: MTA Knyvtr
Gyjtemny: Status = PublishedType = Article
Cm:
A KÖZÚTI MEGKÖZELÍTHETŐSÉG NÉHÁNY ASPEKTUSA
Ltrehoz:
Tóth, Géza
Kálmán, László
Dtum:
2012
Tma:
G Geography (General) / Földrajz általában
GF Human ecology. Anthropogeography / gazdasági-társadalmi földrajz
TE Highway engineering. Roads and pavements / közlekedésmérnöki, útépítési technika
Tartalmi lers:
A közúti megközelíthetőségi viszonyok vizsgálatával, illetve annak összefüggéseivel sokan foglalkoznak.
Említést érdemelnek a közlekedéstudomány, a településtudomány a földrajz-regionális tudomány, a közgazdaságtudomány, valamint a közlekedés-tervezés képviselői. Sok esetben a szakemberek nem veszik figyelembe egymás adatait, illetve eredményeit. Különösen így van ez a települések közötti elérési idők és eljutási költségek számításának vonatkozásában. A közlekedéstudomány képviselőin kívül az előbbi felsorolásban érintett szereplők döntő része a települések közötti eljutási idők számszerűsítésére valamely térinformatikai szoftverrel
az úthosszakból és az egyes útkategóriákra feltételezett átlagos sebességből számított „elméleti elérési időket” használnak, - de a kialakuló forgalmi viszonyok hatásait nem veszik figyelembe. Ezek az egyszerűbb eljárások az úthálózati gráf két pontja közötti, az eljutási időben első
legrövidebb elérési útvonal meghatározásán alapulnak.
Az ilyen módon számított elérési idő-értékek viszont sok tekintetben távol állnak a valóságtól, hiszen a forgalmi körülmények akadályozó hatásával ebben a statikus eljárásban nem számolnak. Tanulmányunkban ezért először is olyan analitikus vizsgálati eljárásokat mutatunk be,
amelyekkel a terhelt úthálózaton a forgalmi viszonyokból fakadó akadályoztatás is számba vehető nem csak a jelen állapotban, hanem a jövőbeni előrebecslési időtávlatokban is
Megjegyezzük, hogy gyakorlati haszna inkább a tervezett úthálózati állapotok mellett várható (jövőbeni) eljutási idő-értékek ismeretének van, mert a jelenlegi állapot adatai legfeljebb csak a statisztikai idősor egy újabb elemét jelentik. Ezek után a 2010. évre a terhelt úthálózaton meghatározott forgalomfüggő eljutási értékek
felhasználásával összehasonlítjuk a forgalomtól függetlenül számított és a forgalmi viszonyok hatását is tartalmazó eljárással meghatározott eljutási idő-értékeket, majd a közúti hálózati hányados segítségével jellemezzük hazánk közúthálózatát.Végül a gazdasági fejlettség két legjellemzőbb mutatója, az egy főre jutó jövedelem és a
munkanélküliségi arány segítségével megvizsgáljuk a közúthálózat szolgáltatási színvonala és a fejlettség közötti kapcsolatot 2010 Magyarországán.
Nyelv:
magyar
Tpus:
Article
PeerReviewed
info:eu-repo/semantics/article
Formtum:
text
Azonost:
Tóth, Géza and Kálmán, László (2012) A KÖZÚTI MEGKÖZELÍTHETŐSÉG NÉHÁNY ASPEKTUSA. Közlekedéstudományi Szemle, 62 (1). pp. 30-42.
Kapcsolat: