Ugrs a tartalomhoz

 

A császári-királyi ulánusezredek törzstisztjei a francia háborúk idején (1792–1815). Életrajzi lexikon

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/33806/
Archvum: MTA Knyvtr
Gyjtemny: Status = Published


Type = Book
Cm:
A császári-királyi ulánusezredek törzstisztjei a francia háborúk idején (1792–1815). Életrajzi lexikon
Ltrehoz:
Réfi, Attila
Kiad:
Jókai Mór Városi Könyvtár
Dtum:
2015-02-29
Tma:
CS Genealogy / genealógia
CT Biography / életrajz
D4 Modern History / új- és legújabb kor története
DB Austria / Ausztria
DN Middle Europe / Közép-Európa
U1 Military Science (General) / hadtudomány általában
Tartalmi lers:
A munkában a császári-királyi haderő egy jellegzetes lovassági csapatneme, az ulánusok elitjének életrajzai kerülnek bemutatásra a francia forradalmi és a napóleoni háborúk időszakából.
Ez a sajátos katonatípus egy, a magyarsághoz hasonlóan, jelentős katonai hagyományokkal bíró és szintén sokat szenvedett kelet-közép-európai nép, a korszakban államiságukat vesztő lengyelek nemzeti csapatnemeként vált ismertté. A hazánkban egykorúan többnyire csak dzsidásnak hívott, az újkor hajnalán is hosszú lándzsával, fejükön pedig sajátos, négyszögletes tetejű föveggel száguldozó könnyűlovasok még a korszak látványdús hadi seregletében is feltűnő jelenségnek számítottak.
A császári-királyi hadseregnek ugyanakkor kezdetben csak kisszámú csapatnemét alkották. Vitézségüknek és sokoldalú alkalmazhatóságuknak köszönhetően azonban még ezen haderőben is, mely a kor legkiválóbb könnyűlovasságával, a Magyar Szent Korona országaiból kiegészített huszársággal rendelkezett, sikerült bizonyítani létjogosultságukat, sőt egyre inkább teret nyerniük.
Vizsgálatuk magyar szempontból is joggal fontos. Egyrészt az ulánusezredek a közös, császári-királyi hadsereg fontos alkotóelemei voltak, másrészt a tisztikarukban jó néhány magyar, illetőleg magyarországi származású személy is szolgálatot teljesített. Ráadásul, ez volt valószínűleg az egyetlen csapatnem, melyet az önmagát a világ első katonájának tartó, büszke magyar huszár is (közel) egyenrangúnak ismert el.
Bemutatásuk ugyanakkor a huszárokkal, illetve az utóbbiak törzstiszti karával történő pontosabb összevetés lehetőségét is magában rejti, módot adva ezáltal saját nemzeti csapatnemünk jobb megismerésére is.
Nyelv:
magyar
Tpus:
Book
PeerReviewed
info:eu-repo/semantics/book
Formtum:
text
Azonost:
Réfi, Attila (2015) A császári-királyi ulánusezredek törzstisztjei a francia háborúk idején (1792–1815). Életrajzi lexikon. Jókai Mór Városi Könyvtár, Pápa. ISBN 978-963-9818-40-8
Kapcsolat: