Ugrs a tartalomhoz

 

A városmarketing és a gazdasági szerkezetváltás összefüggései Manchesterben = City marketing in the context of economic restructuring in Manchester

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/32350/
Archvum: MTA Knyvtr
Gyjtemny: Status = Published


Type = Article
Cm:
A városmarketing és a gazdasági szerkezetváltás összefüggései Manchesterben = City marketing in the context of economic restructuring in Manchester
Ltrehoz:
Nagy, A. Júlia
Kiad:
MTA Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete
Dtum:
2015-12-01
Tma:
GF1 Settlement geography / településföldrajz
HD21 Regional economics / regionális gazdaság
Tartalmi lers:
Annak ellenére, hogy a településmarketing vagy városmarketing egy aránylag új kutatási téma a tudományos világban, éveken át alkalmazták helyek, városok vagy akár nemzetek promotálására és fejlesztésére. A városmarketing az 1980-as évektől kezdődően került előtérbe, amikor a gyáripar hanyatlását követően új gazdasági tevékenységek jelentek meg, módosultak a városfejlesztés lehetőségei és a települések adottságai a versenyképesség mozgatóerejévé váltak. Ennek következtében a városmarketing nagyobb jelentőséget kapott és jelenleg már fontos részét képezi a városfejlesztési politikáknak és városmenedzsmentnek. De hogyan is történik a városmarketing a gyakorlatban? A folyamat jól észlelhető, főleg a volt ipari városok esetében, ahol gyakori törekvések irányulnak az elvesztett, hagyományos ipari tevékenységek okozta hátrányok megoldására, befektetések vonzása és a turizmus fejlesztése által. Egy klasszikus példa erre a folyamatra az Egyesült Királyság egyik legnagyobb városa, Manchester. A tanulmány röviden bemutatja a városmarketing elméleti hátterét, ennek szerepét a településfejlesztésben. A cikk ezután a városmarketing szerepét, eszközeit és megvalósítását vizsgálja Nagy-Manchester városrégióban. Mindezt a városvezetésben és a városmarketingben részt vevő szereplőkkel készített mélyinterjú-sorozat eredményeivel vetem össze. A kutatásból kiderül, hogy a városrégió szintje nehézségeket okoz az egységes márka kialakításában, a helyi márkázás szempontjából töredezett városfejlesztés észlelhető.
Nyelv:
magyar
Tpus:
Article
NonPeerReviewed
info:eu-repo/semantics/article
Formtum:
text
Azonost:
Nagy, A. Júlia (2015) A városmarketing és a gazdasági szerkezetváltás összefüggései Manchesterben = City marketing in the context of economic restructuring in Manchester. Tér és Társadalom, 29 (4). pp. 97-116. ISSN 2062-9923
Kapcsolat:
Ltrehoz:
cc_by_nc_nd