Ugrs a tartalomhoz

 

A biodiverzitást meghatározó környezeti változók vizsgálata az őrségi erdőkben

  • Metaadatok
Tartalom: http://real.mtak.hu/31556/
Archvum: MTA Knyvtr
Gyjtemny: Status = Published

Type = Book
Cm:
A biodiverzitást meghatározó környezeti változók vizsgálata az őrségi erdőkben
Kzremkd:
Ódor, Péter
Kiad:
MTA Ökológiai Kutatóközpont
Dtum:
2015
Tma:
QH540 Ecology / ökológia
QK Botany / növénytan
Tartalmi lers:
A környezeti tényezők (elsősorban a faállomány) és az erdei biodiverzitás összefüggéseit vizsgáltuk őrségi erdőkben több élőlénycsoportra vonatkozóan (lágyszárúak, újulat, mohák, zuzmók, nagygombák, szaproxyl bogarak, futóbogarak, pókok, madarak). Fajszám, fajösszetétel és funkcionális összetétel szempontjából tártuk fel a közösségeket meghatározó háttérváltozókat. A faállomány összetétele és szerkezete mellett vizsgáltuk a fény-, mikroklíma-, talaj- és avarviszonyokat, táji és történeti tényezőket.
Biodiverzitás szempontjából legfontosabb tényezőnek a fafaj diverzitás bizonyult, amely növelte
a lágyszárúak, magoncok, talajlakó és kéreglakó mohák, kéreglakó zuzmók és pókok
diverzitását. Az odúlakó madarak esetében a fák mérete volt a legfontosabb faktor. A cserjeszint
növelte talajlakó és kéreglakó mohák, kéreglakó zuzmók, pókok, futóbogarak fajgazdagságát.
A fény mennyisége és mintázata meghatározta a lágyszárúak, magoncok és kéreglakó
zuzmók diverzitását. A hűvös mikroklíma és az avar- és talajviszonyok voltak a legjelentősebb
tényezők a mikorrhizás és a talajlakó szaprotróf nagygombák esetében. A holtfa a talajszint
mohaközössége, a fán élő nagygombák és az odúlakó madarak esetében volt fontos. A táji és
történeti változók jelentősége kisebbnek bizonyult, mint az aktuális állomány szintű változóké.
Gyakorlati szempontból a régióban a legfontosabb tényező az elegyesség, a cserjeszint, a
heterogén fényviszonyok, a holtfa és az erdei mikroklíma. Ezeket a feltételeket elsősorban a
folyamatos erdőborítást biztosító szálaló üzemmód tudja biztosítani.
Nyelv:
angol
Tpus:
Book
PeerReviewed
info:eu-repo/semantics/book
Formtum:
text
Azonost:
Ódor, Péter, ed. (2015) A biodiverzitást meghatározó környezeti változók vizsgálata az őrségi erdőkben. MTA Ökológiai Kutatóközpont Tanulmányai, 2 (2). MTA Ökológiai Kutatóközpont, Tihany. ISBN 978-963-89460-7-2
Kapcsolat:
MTMT:2988455